Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Hyytymistekijä XIII (4411 P -FXIII )

Tarkistettu

09.05.2017

Tekopaikka

HUSLAB / HUSLAB Asiakasneuvonta / (09) 471 72579, arkisin klo 7.30 - 15.30. Päivystysaikana Meilahden sairaalan päivystyslaboratorio / (09) 471 72645.

Yleistä

FXIII-määritys kuuluu tutkimukseen 3355 P -Vuotot, mikäli todetaan pidentynyt APT-aika (P -APTT, aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika, yli 33 s).

Indikaatiot

Akuutti vuoto. FXIII-korvaushoidon tarpeen arviointi ja seuranta. Vuototaipumuksen selvittely, kun muut tavanomaiset syyt on poissuljettu. Henoch-Schönleinin purpuran seuranta.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Tulos valmiina

2 - 3 arkipäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Aikuiset (≥ 18 v): 76 - 156 %

Tulkinta

Hyytymistekijä XIII on maksan tuottama transglutaminaasi-entsyymi, joka trombiini-aktivaation jälkeen stabiloi hyytymän muodostamalla ristisidoksia mm. fibriinisäikeiden välille. FXIII-vajaus johtaa verenvuototaipumukseen. FXIII-puutos ei tule esille APTT- tai TT -määrityksissä. Perinnöllisessä FXIII-vajauksessa (homotsygootti) FXIII-aktiivisuus on hyvin alhainen. Hankinnaisesa tilassa, kuten akuutissa massiivissa vuodossa tai DIK:ssä, aktiivisuus voi olla vaihdellen alentunut.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*09.05.2017 Yhteystietomuutos