Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Mycobacterium, erikoisviljely (veri, luuydin) (4438 B -TbEVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.12.2015

Tekopaikka

HUSLAB/09 471 75991.

Yleistä

Tutkimus 4438 on tarkoitettu vain veri- ja luuydinnäytteille. Ysköksen, ulosteen ja virtsan Mykobakteeriviljelyihin käytetään alla olevia tutkimusnumeroita.

Tutkimuspyynnöt

Käytettäessä etuliitteettömiä pyyntöjä on näytteen laatu ilmoitettava. Kaikkien tutkimusten yhteydessä haetaan sekä tuberkuloosibakteereja että atyyppisiä mykobakteereja.

Mykobakteeritutkimukset

Värjäys tehdään samasta näytteestä.

Herkkyysmääritys ja mahdollisesti lopullinen tyypitys Turun THL puh. 020 610 6611.

Indikaatiot

Mykobakteeri-infektioepäily

Esivalmistelut

Tutkimusta tilattaessa vastatataan kysymyksiin Kliiniset tiedot , Aikaisempi mykobakteerilöydös ja Pyytäjän puhelinnumero

Menetelmä

Näytteet viljellään omassa mykobakteeriviljelypullossa. Mikäli pullossa on havaittu kasvua, se todetaan veriviljelyautomaatilla. Eristetyille kannoille tehdään herkkyysmääritys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Turun osastolla (kasvavan bakteerin tyypitys sekä herkkyysmääritys ovat erikseen laskutettavia jatkotutkimuksia).
Värjäysmenetelmänä on auramiinivärjäys. Kaikista värjäyspositiivisista näytteistä suoritetaan tuberkuloosibakteerin osoitus geenimonistuksella asianmukaisen hoidon pikaiseksi aloittamiseksi. Värjäyspositiivinen, geenimonistuksella tuberkuloosibakteerin suhteen negatiivinen näyte viittaa vahvasti atyyppiseen mykobakteeriin.

Tulos valmiina

Viljely vastataan negatiiviseksi 8 viikkoa näytteen saapumisesta tutkivaan laboratorioon. Positiivinen viljelytulos (= kasvaa haponkestävää sauvaa) saadaan aikaisintaan 2 - 3 vko:n kuluttua näytteenotosta. Positiivinen tulos soitetaan hoitavalle lääkärille/osastolle. Normaalisti lopullinen lajitason vastaus herkkyyksineen kestää tämän jälkeen joitakin viikkoja.

Näyteastia

Bactec Myco/F Lytic, BD mykobakteeriviljelypullo. Pulloja saa mikrobiologian laboratoriosta B2.

Näyte (minimi)

Veri: 3-5 ml verta mykobakteeriviljelypulloon aseptisesti ruiskutettuna.

Luuydin: 1-5 ml luuydinnäytettä mykobakteeriviljelypulloon aseptisesti ruiskutettuna. Luuydinnäytteestä on lähetettävä myös sivelyvalmiste värjäystä varten.

Kukin näyte pakataan erikseen omaan muovipussiinsa. Kuljetuksen aikana vuotaneita näytteitä ei tutkita tartuntavaaran takia.

HUOM! Kaikki näytteet on pyrittävä toimittamaan samana päivänä laboratorioon B2. Jos tämä ei ole mahdollista, pullo säilytetään huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämpöisinä. Pullo ei saa jäähtyä alle huoneenlämpötilan.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

M. tuberculosiksen löytyminen on aina merkitsevä. Atyyppisten mykobakteerien merkitys on harkittava tapauskohtaisesti. Tutkimusta tilattaessa pitää mainita potilaan mahdollisesti aikaisemmin sairastama mykobakteeritauti sekä mahdollinen näytteenottoaikainen antibioottihoito (myös muulle kuin mykobakteeri-indikaatiolle suunnattu).

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*22.12.2015 Näyteastian muutos, tutkimusnumeroiden päivitys.