Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Pneumocystis jirovecii, nukleiinihappo (kval) (4446 __-PncaNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

02.10.2015

Tekopaikka

HUSLAB/Bakteriologian osasto, DNA-laboratorio, puh. (09) 471 73234.

Indikaatiot

Pneumokystoosiepäily.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR). Kyseessä on HUSLAB:ssa kehitetty ja validoitu P. jiroveci -spesifinen reaaliaikainen PCR-tutkimus. Tutkimus tulee korvaamaan parasitologian laboratoriossa tehtävät värjäysmenetelmät. Uusi menetelmä on aikaisempiin verrattuna luotettavampi etenkin niukkojen näytteiden yhteydessä.

Tekotiheys

Arkisin ma-pe.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki).

Näyte (minimi)

Nestemäiset näytteet (bronkoalveolaarinen huuhteluneste, indusoitu yskös), vähintään 2 ml: puhdas putki. Keuhkobiopsia, kudospala: keittosuolataitoksessa.

Näytteen säilytys

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Säilytys jääkaapissa +5 °C, myös viikonlopun yli.

Näytteen lähetys

Ma-pe kylmälähetyksenä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Tulos annetaan joko positiivisena tai negatiivisena ja tuloksesta annetaan tarpeen mukaan lausunto. Positiivinen löydös ilmoitetaan myös puhelimitse.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.