Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Proteiini C, antigeeni (4448 P -PC-Ag )

Tarkistettu

1.9.2019

Tekopaikka

Fimlab/Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, genetiikka p. 03 311 74768.

Lähete

Fimlab, Hemostaasitutkimukset-lähete.

Indikaatiot

Perinnöllisen proteiini C -vajauksen luokittelu ja laskimotukostaipumuksen selvittäminen vakaalla hoitoalueella olevan varfariinihoidon aikana yhdessä protrombiiniantigeenin määrittämisen kanssa.

Protrombiiniantigeeni tutkitaan automaattisesti, jos indikaationa on proteiini C -vajauksen poissulkeminen pysyvän varfariinihoidon aikana. Silloin tutkitaan myös P -TT.

Esivalmistelut

Oraalisen antikoagulantin päättymisen jälkeen on syytä odottaa ainakin yksi kuukausi ennen näytteenottoa.

Menetelmä

Laurellin raketti-immunoelektroforeesi.

Tekotiheys

Tutkimusta tehdään joka toinen kuukausi.

Näyteastia

Aikuiset ja isot lapset: 2 ml:n Na-sitraatti 3.2% (hyytymistekijäputki, vaaleansininen korkki)

Pienet lapset: 3x0.5 ml Na-sitraatti 3.2% mikroputki (kimatest®)

Näytteenotto

Muista ottaa ns. hukkaputki (seerumiputkeen). Hepariinin (=antikoagulantti) joutuminen näytteeseen on näytteenoton tavallisin virhe. Jos näyte on otettava heparinisoidun kanyylin kautta, on sen läpi vedettävä ainakin 4-6 ml verta ennen näytteenottoa.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Ks. Fimlabin ohje hemostaasinäytteiden otosta ja Fimlabin ohje hemostaasinäytteiden lähetyksestä.

Näytteen säilytys

Plasma säilytetään pakastettuna (-40 – -70 °C). Seisota putkia korkeintaan tunti huoneenlämmössä (ei kylmässä) ennen sentrifugointia.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys. Käsittelyn nopeuttamiseksi faksataan lähetyspäivän aamuna numeroon (09) 4257 8281, seuraavat näytettä koskevat tiedot: täytetty lähete, kuljetustapa ja näytteen saapumisaika Helsinkiin.

Viitearvot

66 – 145 % (0,66 – 1,45 IU/mL)

Tulkinta

Lausunto. Proteiini C -vajauksen luokittelu: Katso 3435 P -Proteiini C.

Laskimotukostaipumuksen selvittäminen antikoagulanttihoidon aikana: vakaan, hoitoalueella olevan antikoagulanttihoidon aikana pystytään poissulkemaan selvät tyyppi 1 -vajaukset, kun proteiini C -antigeenitulosta verrataan samoin K-vitamiinista riippuvaan protrombiiniantigeenitulokseen (P -Protrombiini, antigeeni).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529