Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Proteiini S (4449 P -PS )

Tarkistettu

01.09.2019

Tekopaikka

Fimlab/Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, päivystysaikana p. (03) 311 76536.

Lähete

Fimlab, Hemostaasitutkimukset-lähete.

Yleistä

Proteiini S on K-vitamiinista riippuvainen maksan syntetisoima proteiini C:n kofaktori, jonka perinnöllinen vajaus altistaa laskimotukokselle. Proteiini S esiintyy plasmassa sekä vapaana että komplementin tekijä C4b:n kantajaproteiiniin sitoutuneena. Ainoastaan proteiini S:n vapaalla fraktiolla on biologista vaikutusta. Proteiini S:n kokonaispitoisuus määritetään, jos proteiini S:n aktiivisuus on normaalia pienempi.

Hankinnainen proteiini S -vajaus on tavallinen. Aktiivisuus pienenee mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) seurauksena sekä akuutin faasin reaktioiden yhteydessä (lisääntynyt C4b:n kantajaproteiinin pitoisuus).

Indikaatiot

Laskimotukostaipumuksen selvittely (etenkin, jos suvussa on todettu proteiini S -vajausta).

Esivalmistelut

Raskaus, yhdistelmäehkäisyvalmisteet ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S –aktiivisuutta. Tutkimus on luotettava 2–3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä ja kuukauden hormonihoitotauon jälkeen.

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi oraalisen antikoagulaatiohoidon aikana. Proteiini S –aktiivisuus suositellaan tutkittavaksi vasta, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi ja suorien oraalisten antikoagulanttien päättymisestä vähintään kaksi viikkoa (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani). Proteiini S –aktiivisuustulos voi suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutuksesta olla virheellisen korkea (proteiini S –vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois).

Menetelmä

Proteiini S:n funktionaalisen aktiivisuuden määrittäminen hyytymisaikaan perustuvalla menetelmällä.

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa.

Näyteastia

Aikuiset ja isot lapset: 2 ml:n Na-sitraatti 3.2% (hyytymistekijäputki, vaaleansininen korkki)

Pienet lapset: 3x0.5 ml Na-sitraatti 3.2% mikroputki (kimatest®)

Näytteenotto

Muista ottaa ns. hukkaputki (seerumiputkeen). Hepariinin (=antikoagulantti) joutuminen näytteeseen on näytteenoton tavallisin virhe. Jos näyte on otettava heparinisoidun kanyylin kautta, on sen läpi vedettävä ainakin 4-6 ml verta ennen näytteenottoa.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Ks. Fimlabin ohje hemostaasinäytteiden otosta ja Fimlabin ohje hemostaasinäytteiden lähetyksestä.

Näytteen säilytys

Plasma säilytetään pakastettuna (-40 – -70 °C). Seisota putkia korkeintaan tunti huoneenlämmössä (ei kylmässä) ennen sentrifugointia.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys. Käsittelyn nopeuttamiseksi faksataan lähetyspäivän aamuna numeroon (09) 4257 8281, seuraavat näytettä koskevat tiedot: täytetty lähete, kuljetustapa ja näytteen saapumisaika Helsinkiin.

Viitearvot

Naiset 57 - 103 % (0.57 - 1.03 IU/ml)

Miehet 72 - 139 % (0.72 -1.39 IU/ml)

Tulkinta

Lausunto.

Hankinnainen proteiini S –vajaus on tavallinen. Aktiivisuus pienenee mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) seurauksena sekä akuutin faasin reaktioiden yhteydessä (lisääntynyt C4b:n kantajaproteiinin pitoisuus).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529