Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Zuklopentiksoli (4472 S -Zuklop )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

23.04.2013

Tekopaikka

Vita Laboratorio/09 228 800.

Yleistä

Tsuklopentiksoli (zuklopentiksoli) on tioksanteeniryhmään kuuluva neurolepti. Sitä esiintyy kahtena isomeerinä, cis(Z)- ja trans(E)-klopentiksolina. Näistä cis(Z)-klopentiksoli eli tsuklopentiksoli on farmakologisesti aktiivinen. Sen vaikutus perustuu lähinnä dopamiini D2-reseptorien salpaukseen.

Suun kautta annetun tsuklopentiksolin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 4 tunnissa (vaihteluväli 2-12 tuntia). Hyötyosuus on noin 44 %. Lihakseen annetulla tsuklopentiksoliasetaatilla huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 24-36 tunnissa. Lihakseen injisoitu tsuklopentiksolidekanoaatti hydrolysoituu hitaasti tsuklopentiksoliksi. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 36 tunnin (24-48 tunnin) kuluttua injektion antamisesta.

Tsuklopentiksolin jakautumistilavuus on noin 20 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin 98 %:sti. Tsuklopentiksolin puoliintumisaika seerumissa on noin 20 tuntia. Keskimääräinen systeemipuhdistuma on 0.86 l/min. Erittyminen tapahtuu metaboliitteina pääosin ulosteeseen. Metaboliitit eivät ole neuroleptisesti aktiivisia.

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaappilämpötilassa +4 °C, pitempiaikaisesti pakastettuna -18 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämpöisenä, pakastetut näytteet pakastettuna.

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 10 - 125 nmol/l.

Toksinen yli 250 nmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*23.04.2013 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos.