Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi (4496 S -PINP )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.10.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Suurin osa elimistön tyyppi I kollageenista on luustossa, missä se muodostaa noin 90 % luun orgaanisesta matriksista. Tyypin I kollageenia esiintyy myös muissa sidekudoksissa kuten ihossa, jänteissä ja sisäelimissä. Aminoterminaalinen propeptidi (PINP) irtoaa tyypin I prokollageenista kollageenisynteesin yhteydessä, mutta myöhemmin kuin karboksiterminaalinen propeptidi PICP. PINP esiintyy seerumissa kahdessa muodossa, joista toinen vastaa intaktia propeptidiä ja toinen sen hajoamistuotetta. Intakti PINP poistuu verenkierrosta maksan kautta ja hajoamistuotteet munuaisten kautta. Erityisesti intakti PINP kuvastaa luiden kollageenin synteesinopeutta.

Indikaatiot

Diagnostiikka ja seuranta tiloissa, joihin liittyy kiihtynyt tai hidastunut luun "turn out" (esim. postmenopausaalinen estrogeeni- tai bifosfonaattihoito, luuta muodostavat metastaasit esim. rintasyövässä, eri osteoporoosimuodot, kasvun seuranta lyhyt-kasvuisilla lapsilla).

Esivalmistelut

Näytteet suositellaan otettaviksi aamulla (kello 8 - 10).

Menetelmä

Immunokemiallinen, elektrokemiluminesenssi (ECLIA).

Tekotiheys

4 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näytteenotto

Ks. Esivalmistelut.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia. Myös EDTA-plasma soveltuu.

Näytteen säilytys

1 vrk huoneenlämmössä, 5 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämössä mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa, muuten kylmälähetys.

Viitearvot

15 - 59 µg/l

Alihankintalaboratorio ei ilmoita lapsille erillisiä viitearvoja, mutta on hyvä huomioida, että lapsilla ja nuorilla normaalit arvot ovat kasvun seurauksena moninkertaiset. Alle 1-vuotiailla lapsilla pitoisuudet voivat olla hyvin korkeita, suuruusluokkaa 3000 - 40000 ug/l.

Tulkinta

Estrogeeni-progesteronihoitoa saavilla postmenopausaalisilla naisilla pienenevä S -PINP-pitoisuus kuvastaa luun aineenvaihdunnan hidastumista ja näin ollen osteoporoosin riskin pienenemistä. S -PINP on kaksi kertaa herkempi kuin S -PICP osoittamaan estrogeenin vaikutusta luihin. Kun kliinisen hoitokokeen aikana S -PICP-pitoisuus pienenee noin 20 %, S -PINP-pitoisuus pienenee jopa 40 %. Koska molempien analyyttien biologinen kokonaisvaihtelu on samaa suuruusluokkaa (20 - 25 %), on S -PINP ainoa käytettävissä oleva luun aineenvaihdunnan merkkiaine, jolla voidaan luotettavasti seurata estrogeenihoidon vaikutusta yksilötasolla. Osteoskleroottisten eli osteoblastisten metastaasien yhteydessä todetaan erityisesti rintasyöpäpotilailla suuria PINP-pitoisuuksia. Samoin Pagetin luutautia sairastavilla potilailla S -PINP suurenee selvästi enemmän kuin S -PICP.

Myös lapsilla S -PINP-pitoisuus kuvastaa puberteetin aiheuttamaa kasvupyrähdystä paremmin kuin S -PICP. Kasvuhormonihoito lisää pitoisuutta ja korreloi hoitovasteeseen.

Maksan endoteelisolujen scavenger-reseptorit poistavat intaktin PINP:n verenkierrosta. Eliminaatiomekanismissa ei ole todettu häiriöitä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*5.12.2014 Menetelmä- ja viitearvomuutos.
*20.10.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.