Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys (4500 B -ATryTyD )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.8.2009

Tekopaikka

Synlab Suomi oy Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Erilaisten keuhkosairauksien, etenkin emfyseeman etiologian selvittäminen.

Menetelmä

Genotyypitys Taqman -kemialla.

Tulos valmiina

2-3 työpäivän kuluessa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml (1 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5°C, pitempiaikainen -20°C.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä.

Viitearvot

Lausunto

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Genotyyppi PiMM on normaali.

Genotyyppiin PiZZ liittyy kohonnut riski keuhko- ja maksasairauksiin. Noin 10 %:lle vastasyntyneistä kehittyy maksasairaus, joka usein johtaa vakavaan maksakirroosiin.

Genotyyppeihin PiMZ ja PiSZ saattaa liittyä kohonnut riski em. sairauksiin.

Genotyyppeihin PiMS ja PiSS liittyy vain hyvin lievästi kohonnut riski em. sairauksiin, mitä ei mainita lausunnossa.

Joidenkin ympäristötekijöiden tiedetään lisäävän hengityselinten infektioita ja nopeuttavan keuhkosairauksien syntyä. Tämän vuoksi riskigenotyypin omaavien henkilöiden tulisi välttää tupakointia ja työpaikkoja, joissa hengityselinten ärsytysaltistus on voimakasta.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918