Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

U -Albumiinin ja kreatiniinin suhde (4511 U -AlbKre )

Tarkistettu

09.03.2010.

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Mikroalbuminurian varhainen osoittaminen diabeetikolla on tärkeää, sillä se on merkki alkavasta diabeettisesta nefropatiasta. Hyvän hoitotasapainon ja verenpainehoidon seurauksena nefropatian kehittymistä voidaan hidastaa tai jopa pysäyttää. U -Alb/Kre-suhdetta voidaan tietyin varauksin käyttää nefropatian seulontaan. Etenkin lapsipotilailla, joilla virtsan keräys on ongelmallista, on suhteen määrittämisellä osoitettu olevan käytännön hyötyä.

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian seulonta.

Menetelmä

Turbidometria (U-ALB), entsymaattinen määritys (U-KREA).

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Häiriötekijät

Säilöntäaineet, fyysinen rasitus.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki), myös vihreäkorkkinen säilöntäaineputki kelpaa analyysiin.

Näyte (minimi)

4-10 ml aamuvirtsaa.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, ei saa pakastaa, albumiini laskee.

Aluenäytteenotto

Näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä saman vuorokauden kuluessa; muutoin kylmälähetys.

Viitearvot
Miehet 16 v- alle 2.5 mg/mmol
Naiset 16 v- alle 3.5 mg/mmol
Tulkinta

U-AlbKre pidetään käyttökelpoisena seulontamenetelmänä, mutta diagnostisesti siihen liittyy virhelähteitä. Varsinkin iäkkäiltä voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia, kun kreatiniinin eritys iän myötä vähenee. Yövirtsaa tutkittaessa mahdollisen ortostaatisen proteinurian tai fyysiseen rasitukseen liittyvän proteinurian osuus virhelähteenä vähenee.

Mikroalbuminuria miehet 2.5 - 25 mg/mmol naiset 3.5 - 35 mg/mmol
Kliininen nefropatia miehet yli 25 mg/mmol naiset yli 35 mg/mmol
Kirjallisuus: Käypä hoito-suositus. Diabeettinen nefropatia. Duodecim 2007, 123:2510-4.
Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070