Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Uraatti (4533 P -Uraat )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

06.05.2010.

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519.

Yleistä

Virtsahappo (uraatti) on puriinien hajoamistuote, joka elimistöstä eritetään virtsaan. Aktiivinen eritys tapahtuu munuaisten distaalisissa tubuluksissa. Lisääntynyt pitoisuus elimistössä saattaa johtaa kiteytymiseen nivelnesteessä tai munuaisissa (munuaiskivet).

Indikaatiot

Kihdin ja virtsakivitaudin diagnostiikka. Raskausmyrkytys (pre-eclampsia).

Menetelmä

Fotometrinen entsymaattinen.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Samana päivänä.

Häiriötekijät

Kalsium dobesilaatti aiheuttaa vääriä matalia arvoja. Rasburikaasihoidon aikana uraatti häviää nopeasti näytteestä, silloin on tilattava tutkimus 8655 P -UraRasb (P -Uraatti, rasburikaasihoito).

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa tai seerumia.

Näytteen säilytys

Plasma säilyy viikon jääkaapissa ja pakasteena pidempään.

Aluenäytteenotto

Erotettu näyte lähetetään huoneenlämmössä, jos perillä vuorokauden aikana, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Miehet (18v -) 230-480 µmol/l
Naiset (18 - 49 v.) 155-350 µmol/l
Naiset (50 v. -) 155-400 µmol/l
Lapset alle 16 v 120-340 µmol/l
Pojat 16-17 v 160-450 µmol/l
Tytöt 16-17 v 120-340 µmol/l

Tulkinta

P -Uraatti on kohonnut kihdissä (hyperurikemia). P -Uraat voi kohota myös hematologisissa ja muissa maligniteeteissa ja niiden hoidoissa (sytostaattihoito), polysytemiassa, pernisiöösissa anemiassa, munuaisinsuffisienssissa, hyperkalsemiassa, hypertoniassa, hypotyreoosissa, tiatsididiureettien käyttäjillä ja asidoosissa. Raskausmyrkytyksessä plasman uraattipitoisuus kasvaa ja kohonnut pitoisuus korreloi taudin vaikeusasteeseen.

Matalia pitoisuuksia tavataan kihtilääkityksen aikana (allopurinoli), maksasairauksissa, hereditäärisessä ksantinuriassa, Fanconin syndroomassa ja SIADH-syndroomassa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712