Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fP-Parathormoni (4560 fP-PTH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.8.2021

Tekopaikka

Fimlab oy, Vaasa, kemian laboratorio/ (06) 213 2519.

Yleistä

Parathormoni (PTH) on 84 aminohapon muodostama proteiinihormoni. Pääkomponentin 1 – 84 lisäksi hormonia erittyy myös sekvenssiä 1 – 65 vastaavana muotona. Parathormonin fysiologinen aktiivisuus sijaitsee molekyylin aminopäätteisessä osassa 1 – 34. Vapaan aminopäätteisen osan (1 – 34) puoliintumisaika verenkierrossa on lyhyt ja molekyyli on labiili. Aminopäätteisen osan mittaamista parempi kuva fysiologisesti aktiivisen parathormonin tuotosta saadaan määrittämällä intakti-PTH.

Indikaatiot

Hyperkalsemian selvittely. Munuaistautipotilaalle määritystä voidaan käyttää sekundaarisen hyperparatyreoosin toteamiseen ja sen vaikeusasteen arviointiin.

Potilasohje

10 - 14 tunnin paasto.

Menetelmä

Menetelmä mittaa vain biologisesti aktiivista, ns. intaktia parathormonia. Intakti parathormoni mitataan immunokemiluminometrisesti (ECLIA) käyttämällä kahta polyklonaalista vasta-ainetta, joista toinen tunnistaa molekyylin aluetta 1 – 34 ja toinen aluetta 55 – 64. Munuaisten vajaatoiminnassa kertyvät fysiologisesti inaktiiviset keskialueen ja karboksipäätteen fragmentit eivät tässä menetelmässä häiritse määritystä.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Häiriötekijät

Potilaan biotiini-lääkehoito. Hemolyysi: Näytettä ei tutkita, jos hemolyysi on silmin havaittavissa.

Näyteastia

EDTA-putki, 5/3 ml (K2E tai K3E)

Näyte (minimi)

2 ml (1.0 ml) EDTA-paastoplasmaa.

Näytteen säilytys

Näyte voidaan lähettää EDTA-kokoverenä huoneenlämmössä, mikäli se on perillä näytteenottopäivän aikana.

Muutoin näyte sentrifugoidaan ja plasma erotellaan. Eroteltu plasma säilyy 1 vrk jääkaappilämpötilassa, jolloin lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys (maks. 6 kk) ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot

15 - 65 ng/l

Yksikön muunnoskertoimet:

ng/l x 0.106 = pmol/l

pmol/l x 9.43 = ng/l

Tulkinta

Primaarisessa hyperparatyreoosissa todetaan viiteylärajalta tasolle 200 pmol/l olevia pitoisuuksia. Sekundaarisessa hyperparatyreoosissa arvot voivat vaihdella normaalitasolta 1000 pmol/l ylittäviin pitoisuuksiin asti.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*13.8.2021 Näytetietojen ja näytteen säilytysohjeen päivitys.