Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Kreatiniini (4600 P -Krea )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.6.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519.

Yleistä

Plasman kreatiniinimääritystä (P-Krea) käytetään munuaisfunktion arviointiin. Kreatiniini on peräisin lihasten kreatiinista ja kreatiniinifosfaatista. Yksilön lihasmassan suuruus vaikuttaa plasman kreatiniinipitoisuuteen. Kreatiniini poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Se suodattuu normaalisti glomeruluksissa. Glomerulussuodosnopeus Pt-GFReEPI on P -Krea-tutkimuksen osatutkimus. Pt-GFReEPI lasketaan P -Krea-tuloksesta käyttäen ns. CKD-EPI -kaavaa (The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) ks. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604–12.

Indikaatiot

Munuaisten vajaatoiminnan diagnostiikka ja seuranta. Nestetasapainon arviointi. Erityisesti munuaistautien varhaisdiagnostiikkaan ja kroonisen munuaistaudin luokitteluun käytetään laskettua glomerulussuodosnopeutta Pt-GFReEPI. GFR-tulos on tärkeä myös, jos potilaalla on diabeettinen nefropatia, muu munuaislöydös (proteinuria, hematuria) tai hypertensio. Pt-GFReEPI antaa pinta-alakorjatun (ml/min/1.73 m2) arvon. Absoluuttinen GFR-estimaatti (ml/min) saadaan tutkimuksesta 4999 Pt-GFRe-CG.

Potilasohje

Paasto yli yön on suositeltava, koska ateria, varsinkin lihaa sisältävä, voi nostaa P -Krea-arvoa jopa 20%.

Menetelmä

Entsymaattinen fotometrinen määritys.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana, kiireelliset 2-3 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Levodopa (Kardopal, Madopar, Sinemet), kalsiumdobesilaatti (Dexium) ja rifampisilliini aiheuttavat virheellisen matalia kreatiniinituloksia. N-etyyliglysiini ja DL-proliini nostavat arvoja. Jos on tiedossa, että potilas käyttää em. lääkeaineita, näyte lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon analysoitavaksi.

Glomerulussuodosnopeutta ei voi luotettavasti arvioida P -Kreatiniinista seuraavissa potilasryhmissä:

Lisäksi tulos on epäluotettava henkilöillä joilla on poikkeava ruumiinrakenne esim. hyvin lihaksikkaat tai huomattavan alipainoiset (BMI alle 18.5 kg/m2) tai joilla on muuten poikkeava lihasmassa (amputaatio, halvaus)

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) hepariiniplasmaa tai seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 7 vrk huoneenlämmössä tai jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna -20 °C.

Aluenäytteenotto

Erotettu näyte lähetetään huoneenlämmössä.

Viitearvot

Aikuiset (18 v-):

miehet 60 - 100 µmol/l
naiset 50 - 90 µmol/l

Lapset:

0 - 2v alle 44 µmol/l
3 - 4v alle 50 µmol/l
5 - 6v alle 57 µmol/l
7 - 9v alle 63 µmol/l
10 - 11v alle 69 µmol/l
12 - 13v alle 75 µmol/l
14 - 15v alle 81 µmol/l
pojat 16 - 17v alle 95 µmol/l
tytöt 16 - 17v alle 90 µmol/l

Krea (µmol/l) = 88.40 × Crea (mg/dL)

Munuaisten toiminta GFR ml/min/1.73 m2
Normaali munuaisten toiminta yli 90
Lievä munuaisten vajaatoiminta* 60–89
Kohtalainen munuaisten vajaatoiminta 30–59
Vaikea munuaisten vajaatoiminta 15–29
Loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta alle 15

*GFR-arvot yli 60 ml/min/1.73 m2 ilman muita munuaissairauteen viittaavia löydöksiä (jatkuva proteinuria tai hematuria, mikroalbuminuria diabetespotilaalla, munuaisten rakennevika) eivät edellytä seurantaa. Pt-GFReEPI-laskenta ei ole luotettava alle 18-vuotiailla, eikä laskentaa suoriteta heille.

Tulkinta

Glomeruluksissa ei normaalisti tapahdu merkittävää reabsorptiota eikä eritystä, mutta plasman kreatiniinipitoisuuden selvän kohoamisen johdosta myös tubuluseritys tulee merkittäväksi. Plasman kreatiniinipitoisuus voi olla koholla akuutissa tai kroonisessa munuaisinsuffisienssissa, munuaisten verenkiertovajauksessa (esim. sydäninsuffisienssissa) tai postrenaalisen eritysesteen (virtsakivi) johdosta. Glomerulusfiltraation tulee alentua 40%:iin normaalista, ennenkuin P-Krea nousee viitealueen yläpuolelle. Kreatiniinipitoisuuteen ei vaikuta typpitasapaino, diureesin määrä eikä maksan tila, joten kreatiniinitulos kuvaa munuaisten tilaa spesifisemmin kuin P-Urea-määritys.

Alentunut P-Krea-arvo voi johtua lihasdystrofiasta tai hypertyreoosista.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*5.6.2019 GFReEPI lasketaan automaattisesti, kun P -Krea on tilattu. Näytteen säilyvyystietojen päivitys.