Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Myoglobiini (4602 P -Myogl )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.04.2010.

Tekopaikka

Vaasan KS/kliinisen kemian laboratorio p. (06) 213 2519.

Yleistä

Myoglobiini on poikkijuovaisen lihaksiston ja sydänlihaksen spesifinen hemoproteiini. Pitoisuus plasmassa on normaalisti erittäin vähäinen, mutta nousee lihasvauriossa moninkertaiseksi. Pienen molekyylikokonsa vuoksi myoglobiini on yksi varhaisempia sydäninfarktin kemiallinen osoittaja, mutta sen epäspesifisyys asettaa rajoituksia.

Indikaatiot

Rabdomyolyysi, laajojen traumaattisten ja/tai iskeemisten lihasvaurioiden diagnostiikka. Lihassairauksien diagnostiikka ja seuranta. Sydäninfarktin varhaisdiagnostiikka.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tekotiheys

Päivittäin, päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Suorituspäivänä

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vaaleanvihreä korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) Li-hepariiniplasmaa.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikainen säilytys pakastimessa.

Viitearvot

Naiset 16 v- alle 58 µg/l
Miehet 16 v- alle 72 µg/l

Tulkinta

Plasman myoglobiini lisääntyy poikkijuovaiseen lihaksistoon kohdistuvissa traumoissa, palovammoissa, rabdomyolyysissä, myosiitissa ja lihasdystrofioissa. Koska nousu voi esiintyä jo pienissäkin lihastraumoissa (kaatuminen, fyysinen rasitus, lihasinjektiot jne.) on myoglobiinin määritys sydäninfarktin yhteydessä selvästi epespesifisempi kuin troponiini ja CK-MBm. Kuitenkin akuutin sydäninfarktin yhteydessä myoglobiinimäärityksen etuna on kaikkia muita markkereita nopeampi plasmapitoisuuden nousu, joka havaitaan jo 1-3 tunnissa. Huippuarvo ylittää viitealueen tavallisimmimmin 5-15 (1000) kertaisesti. Pitoisuus normalisoituu 18-36 tunnin kuluessa.

Myös sydämen rytmihäiriössä, sydäninsuffisienssissa, digoksiini-intoksikaatiossa ja myrkytyksissä myoglobiinipitoisuus voi kohota. Vääriä positiivisiä tuloksia voidaan saada mm. munuaisten vajaatoiminnassa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712