Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Transferriinin rautakyllästeisyys (4606 fP-TrFeSat )

Tarkistettu

13.5.2019.

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519

Yleistä

fP-TrFeSat-pyyntö sisältää osatutkimuksina fP-Fe ja fP-Transf, jotka myös tulostetaan ja joita ei tarvitse erikseen tilata.

Määrityksiä käytetään anemiadiagnostiikkaan, elimistön rautavarastojen arviointiin ja rautamyrkytysten toteamiseen.

Indikaatiot

Hemokromatoosiepäily ja hoidon seuranta. Raudanpuuteanemian diagnostiikassa ferritiinin ja/tai transferriinireseptorin määritys on parempi tutkimus.

Esivalmistelut

Plasman raudassa on kohtalainen vrk-aikavaihtelu, minkä takia näyte tulisi ottaa aina aamulla samaan aikaan.

Potilasohje

Potilas paastoaa 12 tuntia (yli yön) ennen näytteenottoa; aamulla klo 7 - 9.

Menetelmä

fP-Fe(fotometria) ja fP-Transf(immunoturbidometria).

Saturaatio lasketaan kaavasta:

fP-Fe (µmol/l)
fP-TrFeSat % = -------------------------- · 100
fP-Transf (g/l)·24
Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Tekopäivänä.

Häiriötekijät

Hemolyysi häiritsee rautamääritystä. Rautavalmisteet ja metalleja sitovat lääkeaineet voivat aiheuttaa virheellisiä matalia plasman rautapitoisuuksia. Jos plasman ferritiinipitoisuus on yli 1200 µg/l, fP-TrFeSat-tulokset eivät ole luotettavia.

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1.0 ml (0.3 ml) paastoplasmaa.

Ohje laboratoriolle

Näyte tulee erotella (myös geeliputkista) tunnin kuluessa näytteenotosta.

Näytteen säilytys

Eroteltu näyte säilyy viikon huoneenlämmössä, 3 viikkoa jääkaapissa ja vähintään puoli vuotta pakastettuna.

Aluenäytteenotto

Lähetys huoneenlämpöisenä. Hemolysoitunutta näytettä ei analysoida.

Viitearvot

15 - 50 %

Tulkinta

Hemokromatoosin seulonnassa arvot yli 60% miehillä ja yli 50% naisilla viittaavat perinnölliseen hemokromatoosiin. Löydöstä tukee korkea fP-Ferrit pitoisuus ja positiivinen maksabiopsialöydös. Suurta transferriinin rautasaturaatiota esiintyy myös sideroplastianemioissa, aplastisessa anemiassa ja hypotyreoosissa (Suom. Lääkärilehti 2001, 25-26:2771).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*12.3.2019 Ohje laboratoriolle -tiedon ja näytteen säilytysohjeen päivitys.
*13.5.2019 Häiriötekijätietojen päivitys.