Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fP-Transferriinin rautakyllästeisyys (4606 fP-TrFeSat )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.5.2019.

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 213 2519

Yleistä

fP-TrFeSat-pyyntö sisältää osatutkimuksina fP-Fe ja fP-Transf, jotka myös tulostetaan ja joita ei tarvitse erikseen tilata.

Määrityksiä käytetään anemiadiagnostiikkaan, elimistön rautavarastojen arviointiin ja rautamyrkytysten toteamiseen.

Indikaatiot

Hemokromatoosiepäily ja hoidon seuranta. Raudanpuuteanemian diagnostiikassa ferritiinin ja/tai transferriinireseptorin määritys on parempi tutkimus.

Esivalmistelut

Plasman raudassa on kohtalainen vrk-aikavaihtelu, minkä takia näyte tulisi ottaa aina aamulla samaan aikaan.

Potilasohje

Potilas paastoaa 12 tuntia (yli yön) ennen näytteenottoa; aamulla klo 7 - 9.

Menetelmä

fP-Fe(fotometria) ja fP-Transf(immunoturbidometria).

Saturaatio lasketaan kaavasta:

fP-Fe (µmol/l)
fP-TrFeSat % = -------------------------- · 100
fP-Transf (g/l)·24

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Tekopäivänä.

Häiriötekijät

Hemolyysi häiritsee rautamääritystä. Rautavalmisteet ja metalleja sitovat lääkeaineet voivat aiheuttaa virheellisiä matalia plasman rautapitoisuuksia. Jos plasman ferritiinipitoisuus on yli 1200 µg/l, fP-TrFeSat-tulokset eivät ole luotettavia.

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

1.0 ml (0.3 ml) paastoplasmaa.

Ohje laboratoriolle

Näyte tulee erotella (myös geeliputkista) tunnin kuluessa näytteenotosta.

Näytteen säilytys

Eroteltu näyte säilyy viikon huoneenlämmössä tai jääkaapissa ja vähintään puoli vuotta pakastettuna.

Aluenäytteenotto

Lähetys huoneenlämpöisenä. Hemolysoitunutta näytettä ei analysoida.

Viitearvot

15 - 50 %

Tulkinta

Hemokromatoosin seulonnassa arvot yli 60% miehillä ja yli 50% naisilla viittaavat perinnölliseen hemokromatoosiin. Löydöstä tukee korkea fP-Ferrit pitoisuus ja positiivinen maksabiopsialöydös. Suurta transferriinin rautasaturaatiota esiintyy myös sideroplastianemioissa, aplastisessa anemiassa ja hypotyreoosissa (Suom. Lääkärilehti 2001, 25-26:2771).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*12.3.2019 Ohje laboratoriolle -tiedon ja näytteen säilytysohjeen päivitys.
*13.5.2019 Häiriötekijätietojen päivitys.
*10.3.2021 Näytteen säilytysohjeen päivitys.