Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -S100 proteiini (4619 S -S100 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

01.10.2020

Tekopaikka

Fimlab Tampere/asiakaspalvelu puh. (03) 3117 7800.

Yleistä

S100 proteiiniperheeseen kuuluu pieniä n. 9-13 kDa, kalsiumia sitovia proteiineja, jotka osallistuvat useisiin intra- ja ekstrasellulaarisiin säätelytapahtumiin Yksi perheeseen kuuluvista proteiineista S100B esiintyy korkeina pitoisuuksina hermokudoksessa sekä mm. melanosyyteissä. Menetelmä mittaa S100B proteiinia.

Indikaatiot

Aivovaurion vakavuuden asteen arviointi.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C ellei näytettä lähetetä näytteenottopäivänä.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

alle 0.11 µg/l.

Tulkinta

S100 proteiinin pitoisuudella on osoitettu olevan kliinistä käyttöarvoa aivovaurion vakavuuden asteen määrittämisessä esim. sydäninfarktin, sydänpysähdyksen ja ohitusleikkauksen yhteydessä. S100-pitoisuus kohoaa 30 – 60 min kuluessa hermosoluvauriosta ja siten sen kinetiikka on nopeampi kuin neuronispesifisen enolaasin (NSE). Käyttömahdollisuuksia on myös pään alueen traumoissa sekä mahdollisen aivovaurion poissulkutestinä sellaisten aivotraumojen yhteydessä, joissa päähän kohdistuneen iskun tai ravistelun seurauksena on syntynyt laaja-alainen lievä, kuvauksella usein vaikeasti havaittava vaurio.

S100-pitoisuutta voidaan käyttää myös vastasyntyneen asfyksian vaikeusasteen ja ennusteen arvioinnissa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.10.2020 Tekopaikkamuutos.