Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Ketiapiini (4631 S -Ketiap )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.6.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Ketiapiini on epätyypillinen antipsykoottinen lääkeaine, joka vaikuttaa keskushermostossa useisiin hermosolujen välittäjäainereseptoreihin.

Ketiapiini imeytyy nopeasti ruoansulatuskanavasta ja sen biologinen hyötyosuus on suuri. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-2 tunnissa. Ketiapiini sitoutuu voimakkaasti (83 %) plasman proteiineihin. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 7 tuntia. Ketiapiini eliminoituu pääasiassa maksametabolian kautta.

Maksan sytokromi P450 3A4 on keskeisin ketiapiinia metaboloiva entsyymi. Ketiapiinin puhdistuman on todettu pienenevän vanhuksilla ja erityisesti maksan vajaatoiminnassa. Voimakkaan maksametaboliansa takia on ketiapiinin käyttö samanaikaisesti sytokromi P450 3A4 entsyymiä estävien lääkkeiden kanssa vasta-aiheista.

Maksaentsyymejä indusoivat lääkeaineet, kuten karbamatsepiini ja fenytoiini, pienentävät ketiapiinin lääkepitoisuutta veressä. Ketiapiinin lääkepitoisuusmäärityksistä voi olla hyötyä, mikäli potilaan vaste hoidolle on puutteellinen tai kyseessä on potilas, joka saa merkittäviä haittavaikutuksia pienistä lääkeannoksista.

Indikaatiot

Ketiapiinihoidon seuranta.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Neljän työpäivän kuluessa.

Näyteastia

3 ml:n seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk huoneenlämmössä, pitempiaikaisesti pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Hoitoalue 260 - 1300 nmol/l.

Viitearvomuutos 20.6.2017. Aiemmin hoitoalue 50 - 650 nmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.5.2017 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*20.6.2017 Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutos.