Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Dystrofia myotonica 1, DMPK-geeni (4648 B -DM1-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.11.2018

Tekopaikka

Fimlab/genetiikan laboratorio 044-485 8006.

Yleistä

Dystrofia myotonica 1 (DM1) on hitaasti etenevä lihasdystrofiasairaus, jolle on ominaista lihassurkastumisen ohella lihassupistuksen hidas laukeaminen (myotonia). Kyseessä on multisysteemisairaus, johon voi lihastaudin oireiden lisäksi liittyä mm. kaihi, erilaiset endokrinologiset häiriöt (mm. hypogonadismi, diabetestaipumus), suolisto-oireet, sydämen johtumishäiriöt ja pahanlaatuisen kuumereaktion vaara tiettyjen nukutuslääkkeiden vaikutuksesta. DM1 on yleisin aikuisilla esiintyvä lihasdystrofia. Tauti periytyy autosomissa vallitsevasti, ja sille on tyypillistä antisipaatio eli oireiden vaikeutuminen ja varhaisempi alkamisikä alenevissa sukupolvissa. Taudin taustalla on DMPK-geenin CTG-toistojaksoalueen monistuma. Normaalisti CTG-toistojaksojen määrä vaihtelee 5-35 välillä, lievässä DM1-taudissa toistojaksoja on 50-150 ja klassisessa DM1-taudissa noin 100-1000. Vaikeimmassa tautimuodossa, lähes yksinomaan äidin kautta periytyvässä kongenitaalisessa dystrofia myotonicassa, toistojaksoja voi esiintyä useita tuhansia. Toistojaksojen määrän lisääntyminen mutaation periytyessä sukupolvelta toiselle korreloi kliinisesti havaittavaan antisipaatioon ja taudin luokittumiseen.

Indikaatiot

Kliininen epäily dystrofia myotonica 1-taudista. Prediktiiviset ja prenataalitutkimukset DM1-suvuissa.

Menetelmä

DM1-taudin tutkimus on kaksivaiheinen: ensin monistetaan DMPK-geenin mutaatioalue CTG-toistojaksoa rajaavilla alukkeilla ja alleelien koko määritetään kapillaarielektroforeesilla. DM1-taudin mahdollisuus voidaan sulkea pois, jos tutkittavalla monistuu kyseinen alue molemmista kromosomista (nähdään kaksi erikokoista alleelia). Jos vain yksi alleeli monistuu, tehdään jatkotutkimus, jossa toistojaksomutaatio osoitetaan DNA:sta RP-PCR-menetelmällä (repeat primed PCR).

Tulos valmiina

3-6 viikon kuluessa, kiireellisenä viikon kuluessa.

Näyteastia

6 ml EDTA-putki.

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta. Prenataalitutkimuksissa istukkavillusnäyte.

Näytteen säilytys

2-3 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Tulkinta

CTG-jakson monistuman osoitus DMPK-geenistä sopii DM1-tautiin. Yksittäisestä näytteestä ei monistuman koon perusteella kuitenkaan pystytä luotettavasti ennustamaan taudin kliinistä tyyppiä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab: Sairaalageneetikot, puh. 03-311 75937, 050-347 6382, laboratorio 044 485 8006.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*5.11.2018 Uusi tutkimus