Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Fenytoiini, vapaa (4735 S -FenytV )

Tarkistettu

19.11.2018

Tekopaikka

HUSLAB / Asiakasneuvonta / puh. (09) 471 72579, arkisin klo 7.30 - 15.30. Päivystysajan tiedustelut puh. (09) 4717 2645.

Yleistä

Fenytoiini sitoutuu voimakkaasti plasmaproteiineihin. Aktiivinen (vapaa) konsentraatio saattaa vaihdella riippuen yksilöllisistä ominaisuuksista. Vapaan fraktion osuuteen vaikutavat mm. hypoalbuminemia, lääkeaineiden interaktiot, uremia, raskaus ja ikä. Fenytoiini=difenyylihydantoiini.

Indikaatiot

Terapeuttisen lääkeainepitoisuuden seuranta (TDM) ja myrkytystilojen diagnostiikka.

Esivalmistelut

Alkoholin nauttiminen vuorokauteen ennen näytteenottoa on kielletty. Käytettäessä fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) näytettä ei tule ottaa ainakaan kahteen tuntiin infuusion jälkeen eikä neljään tuntiin lihakseen annetun injektion jälkeen.

Menetelmä

Vapaan fraktion erotus ultrafiltraatiolla ja FPIA-määritys.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näytteenotto

Verinäyte otetaan mikäli mahdollista ennen tavanomaista aamuannosta (laaksopitoisuus = trough value).

Näyte (minimi)

2 ml (1.2 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy 2 vrk +20 °C, viikon +5 °C, muutoin -20 °C.

Viitearvot

3.0 - 10.0 µmol/l

Tulkinta

Fenytoiinin aiheuttamat toksiset oireet voivat ilmaantua seerumin kokonaisfenytoiinipitoisuuden ollessa vielä terapeuttisella alueella. Tähän voivat olla syynä muutokset seerumin vapaan fenytoiinin osuudessa. Esimerkiksi runsaasti proteiineihin sitoutuvat lääkkeet, uremia, raskaus ja hypoalbuminemia voivat suurentaa seerumin vapaan fenytoiinin osuutta kokonaispitoisuudesta ja näin lisätä fenytoiinin vaikutuksia.

Huom! Mikäli on käytetty fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) ja näyte on otettu alle kaksi tuntia infuusion lopettamisen jälkeen tai alle neljä tuntia lihakseen annetun injektion jälkeen, on veressä vielä muuttumatonta fosfenytoiinia. Käytetty menetelmä ristireagoi vain vähäisessä määrin fosfenytoiinin kanssa, joten menetelmä mittaa varsin tarkasti fenytoiinia näissäkin tilanteissa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*29.8.2016 Näyteputken muutos.
*25.04.2017 Tekopaikka- ja menetelmämuutos. Ei kliinisesti merkittäviä muutoksia tulostasoon.