Vaasa, laboratorio-ohjekirja

cU-Alfa-1-mikroglobuliini (4755 cU-A1Miglo )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

7.8.2019

Tekopaikka

HUSLAB Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut (09) 471 72645.

Yleistä

Alfa-1-mikroglobuliini on glykoproteiini, jonka molekyylipaino on 27 - 33 kD. Sitä syntetoidaan yhdessä trypsiini-inhibiittorin kanssa maksassa, josta se erittyy plasmaan. Sen biologisesta funktiosta tiedetään vielä vähän, mutta sen ajatellaan mm. säätelevän immuunivastetta. Alfa-1-mikroglobuliini ei ole akuutin faasin proteiini. Plasmassa alfa-1-mikroglobuliini kompleksoituu IgA:n tai albumiinin kanssa.

Virtsaan erittyvä proteiini reabsorboidaan takaisin proksimaalisessa tubuluksessa, jonka vaurioissa eritys virtsaan lisääntyy. Alfa-1-mikroglobuliinia voidaan sen vuoksi käyttää tubulaarisen ylivuotoproteinurian merkkiaineena. Se on virtsan eri pH-alueilla stabiilimpi kuin myös merkkiaineena käytetty proteiini beeta-2-mikroglobuliini.

Indikaatiot

Munuaisvaurion tyypitys. Tubulusvaurion toteaminen ja seuranta (mm. infektion ja inflammaation sekä lääkkeiden tai myrkkyjen aiheuttamat munuaisvauriot).

Menetelmä

Nefelometrinen. Menetelmällä ei pystytä mittaamaan alle 4 µg/min eritysnopeutta (pitoisuusraja 6 mg/l).

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Keräystia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä astia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

10 ml virtsaa, ks. Ohje laboratoriolle.

Ohje laboratoriolle

Suositeltava keräysaika on vähintään 6 tuntia. Näyteastia säilytetään kylmässä, säilöntäainetta ei saa käyttää. Virtsan tilavuus mitataan, ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte laboratorioon. Virtsamäärä, keräyksen alkamis- ja päättymisajat on kirjattava. Tulos on luotettavin, jos potilas on virtsan keräysaikana levossa. Ennen keräyksen aloittamista tulee välttää ruumiillista rasitusta.

Effican Keräys alkoi- ja Keräys päättyi-kysymyksiin kirjoitetaan päivämäärä ja kellonaika. Käytetään ainoastaan numeroita (ei kirjaimia), esim. 3.4.2019 21:00. Virtsamäärä-kysymyksen vastataan esim. 1100 ml.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 8 vrk jääkaapissa +5 °C. Näytettä ei saa pakastaa.

Näytteen lähetys

Ma - to kylmälähetyksenä.

Viitearvot

alle 7 µg/min vuodelevossa Päiväeritys: alle 14 µg/min

Tulkinta

Alfa-1-mikroglobuliini (proteiini HC) muodostuu maksassa ja koostuu yhdestä peptidiketjusta ja hiilihydraattiosasta, molekyylimassa 27 kDa. Plasmassa proteiini esiintyy vapaana tai sitoutuneena IgA:han. Alfa-1-mikroglobuliinin oletetaan osallistuvan immuunivasteen säätelyyn ja toimivan antioksidanttina. Vapaa alfa-1-mikroglobuliini erittyy glomerulusten kautta, mutta reabsorboituu proksimaalisissa tubuluksissa. Reabsorbtio on tehokas ja virtsaan erittyy normaalisti vain pieni määrä alfa-1-mikroglobuliinia. Proksimaalisten tubulussolujen vaurioissa alfa-1-mikroglobuliinin reabsorbtio häiriintyy ja eritys virtsaan lisääntyy. Syynä voi olla lääkeaineiden aiheuttama tubulusvaurio (syklosporiini, aminoglykosidit, sytostaatit), raskasmetallimyrkytys (esim. lyijy, kadmium), perinnölliset syyt (Fanconin syndrooma), glomerulonefriitti, pyelonefriitti tai diabeettinen nefropatia. Kuumetiloissa alfa-1-mikroglobuliinin eritys voi lisääntyä tilapäisesti. Tubulaarinen proteiinieritys voi varsinkin lieväasteisena muutenkin olla korjaantuvaa, mutta tästä voidaan tehdä päätelmiä vain seurantatutkimuksin.

Lisääntynyt alfa-1-mikroglobuliinin eritys on herkkä ja varhainen tubulussolujen vaurioiden markkeri. Verrattuna beta-2-mikroglobuliiniin alfa-1-mikroglobuliinin etuina ovat se, että tulehdukset eivät vaikuta sen eritykseen ja myös sen parempi säilyvyys virtsan eri pH-alueilla, mikä vähentää preanalyyttisiä virheitä.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*26.6.2018 Tuotantokatko viikolle 28/2018 asti.
*3.4.2019 Uudet Effican lisäkysymykset.
*7.8.2019 Menetelmämuutos, näytteen säilytys- ja lähetysohjeiden muutos. Näytettä ei saa pakastaa. Tulokset vastataan jatkossa kokonaislukuina.