Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi (4760 P -ProBNP )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2021.

Tekopaikka

Fimlab oy, Vaasa, kemian laboratorio/ (06) 213 2519 ja Pietarsaaren laboratorio/ (06) 786 2260.

Yleistä

Pumppausfunktion lisäksi sydän toimii endokrinologisena elimenä. Myokardium erittää kahta eri peptidiä verenkiertoon. Toinen, A-tyypin natriureettinen peptidi (ANP), erittyy pääasiassa atriumista, ja toinen, B-tyypin natriureettinen peptidi (BNP) erittyy pääasiassa kammiosta. Eritystoiminnan saa aikaan sydämen seinämän venytys. BNP syntetisoituu esiasteena, joka on nimeltään proBNP. Esiaste pilkkoutuu kahteen osaan, jotka ovat N-terminaalinen proBNP ja fysiologisesti aktiivinen BNP hormoni. Peptidit osallistuvat elimistön suolojen ja veden erityksen sekä verenpaineen säätelyyn. Sydämen vajaatoiminnassa peptidien pitoisuudet kohoavat verenkierrossa.

Indikaatiot

Sydämen toiminnanvajauksen diagnostiikka. Akuutin hengenahdistuksen diagnostiikka, erityisesti sydänperäisen syyn poissulku. Sydänpotilaan riskin arviointi.

Esivalmistelut

Lääkehoito on huomioitava tulkinnassa. P -proBNP-näyte tulee ottaa ennen sydämen vajaatoimintalääkityksen aloitusta. Mikäli lääkehoito on jo aloitettu, tulee ennen näytteenottoa pitää riittävä lääketauko (3 - 7 vuorokautta lääkkeestä riippuen). Jos tutkimusta käytetään hoidon tehon mittarina, ei lääkehoitoa keskeytetä.

Menetelmä

Immunokemiallinen, elektrokemiluminesenssi (ECLIA).

Tekotiheys

Päivittäin, päivystystutkimus.

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vaaleanvihreä korkki) tai seerumigeeliputki (keltainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) hepariiniplasmaa tai seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy huoneenlämpötilassa 3 vuorokautta, jääkaapissa 6 vuorokautta ja pakasteena 2 vuotta.

Aluenäytteenotto

Näyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä.

Viitearvot

Miehet alle 50v alle 84 ng/l
Miehet 50v-64v alle 194 ng/l
Miehet 65v-75v alle 241 ng/l
Miehet yli 75v alle 486 ng/l
Naiset alle 50v alle 155 ng/l
Naiset 50v-64v alle 222 ng/l
Naiset 65v-75v alle 285 ng/l
Naiset yli 75v alle 738 ng/l

Akuutin vajaatoiminnan poissulku:

IkäAkuutti vajaatoiminta epätodennäköistäAkuutti vajaatoiminta mahdollistaAkuutti vajaatoiminta todennäköistä
alle 50 valle 300 ng/l300 - 450 ng/lyli 450 ng/l
50 - 75 valle 300 ng/l300 - 900 ng/lyli 900 ng/l
yli 75 valle 300 ng/l300 -1800 ng/lyli 1800 ng/l

Kroonisen vajaatoiminnan poissulku perusterveydenhuollossa: alle 125 ng/l.

Tulkinta

BNP on sydämen kammioiden erittämä peptidihormoni, joka säätelee elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainoa ja laskee verenpainetta. Se lisää natriumin ja veden erittymistä munuaisten kautta virtsaan. BNP:n ja proBNP:n tuotanto ja eritys lisääntyvät sydämen mekaanisen kuormituksen noustessa. BNP:n pilkkoutuessa irti esiasteestaan, erittyy samalla verenkiertoon N-terminaalista propeptidiä (Nt-proBNP, 76 aminohappoa), jota immunologinen testimme mittaa. ProBNP:n tuotanto on suorassa suhteessa BNP:n muodostumisnopeuteen.

B-tyypin natriureettiset peptidit nousevat vasemman kammion ylikuormituksessa ja soveltuvat sekä systolisen, että diastolisen vajaatoiminnan diagnostiikkaan. Normaali proBNP sulkee vajaatoiminnan pois erittäin suurella todennäköisyydellä. Kohonnut pitoisuus sen sijaan viittaa sydämen vajaatoimintaan ja vaatii jatkotutkimuksia. Kohonnut proBNP-pitoisuus on diagnostinen kammiokuormitukselle myös lääkehoidon ollessa päällä. ProBNP:n nousu ei ole täysin spesifinen sydänvajaatoiminnan markkeri vaan kohonneita arvoja on tavattu myös munuaisten vajaatoiminnassa, sepelvaltimokohtauksissa, keuhkoemboliassa, rytmihäiriöissä ja vaikeassa keuhkokuumeessa.

Yhteyshenkilöt

Vaasan laboratoriossa kemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712, Pietarsaaren laboratoriossa kemisti Diana Kujala p. 041 730 3592

Muutokset

*15.10.2021 Tekopaikkatietojen päivitys.