Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Mykofenolihappo (4771 P -MyPA )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.1.2017

Tekopaikka

HUSLAB/ HUSLAB-talo, Automaatiolaboratorio/ (09) 471 72579.

Yleistä

Mykofenolihappo estää T- ja B-lymfosyyttien kypsymistä inhiboimalla puriinisynteesiä.

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen (CellCept, Roche Pharmaceuticals) terapeuttisen tason seuranta.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkisin ma-pe. Tutkimuksia ei tehdä arkipyhinä. Kiireellisistä tutkimuspyynnöistä on sovittava erikseen tekopaikan kanssa, puh. (09) 471 72645.

Näyteastia

EDTA-putki (lila korkki) tai Li-hepariiniputki (vihreä korkki).

Näyte (minimi)

0.5 ml (0.1 ml) EDTA- tai hepariiniplasmaa.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa + 5°C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä.

Tulkinta

Plasman mykofenolihapon pitoisuudelle ei toistaiseksi ole yksiselitteistä terapeuttista hoitoaluetta. Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa potilaan lääkeannokseen, siirrännäiseen ja kliiniseen tilaan.

Kirjallisuuden perusteella yksittäisten P-MYPA-pitoisuusmääritysten tavoitearvot ennen seuraavaa lääkeannosta (target predose concentration) ovat vaihdelleet välillä 1.3 - 4.5 mg/l (ug/ml) EMIT-menetelmälle ja 1 - 3.5 mg/l (ug/ml) HPLC-menetelmälle (Weber ym. Clin Chem 48(3):517-25, 2002). Toksisten oireiden on kuvattu lisääntyvän, jos tunnin kuluessa lääkeannoksen jälkeen huippupitoisuuksuus on yli 8 mg/l (ug/ml)(Mourad ym. Clin Chem 47(7):1241-48, 2001).

Riittävän lääkepitoisuuden arvioimiseksi on käytetty P-MYPA pitoisuuskäyrää (Area Under the Curve, AUC 1-12h). Koska täydellisen pitoisuuskäyrän määrittäminen on hankalaa, on sen arvioimiseen käytetty kolmen pitoisuusmäärityksen perusteella tehtyä arviota (LSS, Limited Sampling Strategy: 0 min, 30 min ja 120 min, laskukaava AUC= 7,75 + (6,49 C-0min)+ (0,76 C-30min)+ (2,43 C-120min), Pawinski ym. Clin Chem 48(9):1497-1504, 2002). Kolmen määrityksen perusteella laskettu pitoisuuskäyrä korreloi varsin hyvin P-MYPA-AUC-1-12h:n kanssa (r=0.862). Ohjeellisena tavoitearvona on esitetty: P -MYPA- AUC-1-12h 36-75 mgh/l EMIT-menetelmälle ja 30-60 mgh/l HPLC-menetelmälle (Weber ym. 2002). On huomattava, että tavoitearvot voivat vaihdella elinsiirrosta kuluneesta ajasta ja potilaan muusta immunosupressiivisesta lääkkeestä riippuen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*2.1.2017 Muutos tekopaikassa.