Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Glukoosi-koe, oraalinen, raskaudenaikainen (4800 Pt-Gluk-R6 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.3.2019

Tekopaikka

Vaasan keskussairaala, kliinisen kemian laboratorio.

Esivalmistelut

Tämä tutkimus Pt-Gluk-R6 (4800) on tarkoitettu raskaudenajan diabetesdiagnostiikkaan. Ei-raskaanaoleville tulee käyttää tutkimusta 1483 Pt-Gluk-R1, jossa otetaan vain 2 näytettä (0h ja 2h). Esivalmisteluna 12 tunnin (yli yön) paasto ennen näytteenottoa. Tutkimus on tilattava kaikkiin näytteenottopisteisiin osoitteessa www.nettilab.fi tai puh. 213 1626 toimenpiteelle sokerirasitus.

Glukoosirasituskoetta ei kannata pyytää, jos potilaan paastoglukoosiarvo on 7.8 mmol/l tai suurempi.

Toimintakokeen suoritus

Vaasan keskussairaalan laboratoriossa tehdään glukoosikokeen mittaukset normaalisti laskimoplasmasta (vP). Jos laskimonäytettä ei jostain syystä saada,voidaan käyttää kapillaariplasmaa (cP) ja näyte otetaan mikrolitiumhepariini geeliputkeen. Näyte toimitettava analysointiin välittömästi. Tällöin on huomioitava se, että rasitusnäytteen tulostaso on korkeampi kapillaarinäytteessä ja siitä syystä on tuloksen tulkinnassa käytettävä korkeampia raja-arvoja, ja tulokset syötetään kapillariplasmatutkimuksina (cP).

Otetaan 0-näyte laskimosta glukoosipitoisuuden määrittämistä varten. Potilas nauttii glukoosiliuoksen suun kautta 5 minuutin aikana. Seuraavat laskimonäytteet otetaan 1 ja 2 tunnin kuluttua.

Glukoosin annostus:

Aikuiset: 75 g glukoosia (esim. 250 ml:n pullo GlucosePro-juomaa).

Lapset: 1.75 g glukoosia/painokilo. Lasten annos katsotaan erillisestä taulukosta.

Jos potilaalle on tehty mahalaukun ohitusleikkaus, 75 g glukoosia vastaava annos laimennettuna hieman tavallista pienempään, esim. 200 ml kokonaistilavuuteen.

Näytteet: P -Gluk 0, 1h, 2h

Menetelmä

Glukoosi mitataan heksokinaasimenetelmällä.

Näyteastia

Vacuette FC Mix Tube (3 ml 454514 tai 2 ml 454511), harmaa korkki, stabilisaattorina fluoridisitraatti. Putki on sekoitettava käännellen käsin ylösalaisin vähintään 10 - 15 x heti näytteenoton jälkeen.

Näytteenotto

Näyte otetaan venapunktiolla sitraatti-fluoridiputkeen (FC-putki, harmaa korkki). Näyte säilyy 1 vrk kokoverenä ja 2-4 vrk sentrifugoituna ja erotettuna.

Viitearvot

(WHO 1999 arvot).

Raskaudenaikainen diabetes:

Alla on esitetty raskaudenaikaisen diabeteksen (gestationaalidiabeteksen) diagnostiset raja-arvot laskimoplasmanäytteelle(tai erikoistapauksissa kapillaariplasmalle): Gestationaalidiabeteksen diagnoosiin riittää yksi patologinen glukoosikoetulos kolmesta.

0 h 1 h, vP 2 h, vP 1 h, cP 2 h, cP
alle 5.3 alle 10 alle 8.6 mmol/l alle 11.0 alle 9.6 mmol/l

Alla on esitetty myös glukoosikokeen (9116 Pt-Gluk-R) viitearvot ei-raskaana oleville, määritys laskimoplasmasta (tai erikoistapauksissa kapillaariplasmasta):

Tulkinta 0 h 2 h, laskimoplasma, vP 2 h, kapillaariplasma, cP
Normaali alle 6.1 alle 7.8mmol/l alle 8.9mmol/l
Heikentynyt gluk. sieto alle 7.0 7.8-11.0 mmol/l 8.9-12.1 mmol/l
Diabetes yli 6.9 yli 11.0 mmol/l yli 12.1 mmol/l

Tulkinta

Vaasan keskussairaalassa kliinisessä laboratoriossa mittaukset tehdään laskimoplasmanäytteistä. Poikkeustapauksissa voidaan ottaa kapillaarinäyte. Paastossa laskimo- ja kapillaariplasman glukoosipitoisuus on käytännössä sama, mutta aterian jälkeen kapillaariplasmassa on suurempi glukoosipitoisuus kuin laskimoplasmassa. Jos siis glukoosikoe jostain syystä on tehty kapillaariplasmasta ja tulokset on syötetty kapillaariplasmatutkimuksina (cP-), tulkinnassa on käytettävä kapillaariplasman viitearvoja.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.10.2010 Oletusnäytemuoto muuttuu kapillaariplasmasta laskimoplasmaksi ja viitearvot muuttuvat.
*29.12.2017 Lisätty lause, milloin tutkimusta ei kannata pyytää.
*22.9.2015 Mikroputkeen otettava näyte ja toimitettava analyysiin välittömästi.
*10.10.2010 Raskausajan diabeteksen kriteerejä muutettu: Yksi patologinen arvo kolmesta riittää.
*24.9.2014 Ajanvaraus tutkimukseen.
*18.12.2017 Poistettu paastoglukoositarkistus.
*28.3.2019 Tutkimusnimikkeen ja -numeron muutos (aiemmin 1483 Pt-Gluk-R1).