Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo virtsasta (4816 U -CtGcNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.8.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Yleistä

Tämä tutkimus on tarkoitettu vain virtsanäytteille. Tikkunäytteitä varten on tilattava 1738 -CtGcNhO.

HUOM! Vahvassa kliinisessä tai anamneesiin perustuvassa gonokokkiepäilyssä gonokokkiviljely (1506 -GcVi) kannattaa tilata samaan aikaan U -CtGcNhO-tutkimuksen kanssa. Gonokokin antibioottiresistenssi on lisääntynyt, ja vain gonokokkiviljelyllä saadaan antibioottiherkkyystulos selville. Viljelynäyte on otettava ennen antibiootin aloittamista.

Indikaatiot

Chlamydia trachomatis- ja Neisseria gonorrhoeae-infektioiden diagnostiikka.

Potilasohje

Katso erilliset potilasohjeet Urinprovtagning för utredning av klamydia- och gonokockinfektion ja Virtsanäyte klamydia- ja gonokokki-infektion selvittämiseksi.

Menetelmä

Nukleiinihappomonistus (polymeraasiketjureaktio, PCR), jossa näytteen mahdollisesti sisältämä klamydialle ja gonokokille spesifinen DNA-jakso monistetaan ja osoitetaan spesifisellä koettimella. -ChtrNhO ja -GcNhO tehdään samasta näytteestä.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyte (minimi)

Virtsanäyte:

Ennen näytteen ottamista potilaan tulisi olla virtsaamatta 1 - 2 tuntia. Näytteeksi otetaan ilman alapesua 10 - 50 ml alkuvirtsaa puhtaaseen muoviastiaan. Alkuvirtsasta pipetoidaan näytteeksi n. 4 ml virtsaa Cobas PCR Urine Kit -näytteenkuljetusputkeen (nestepinta tulee kahden mustan viivan väliin). Näytteen annostelemisen jälkeen sulje korkki huolellisesti ja kääntele putkea 5 kertaa ylösalaisin siten, että näyte ja stabilointiliuos sekoittuvat kunnolla. Mikäli Cobas PCR Urine Kit -näytteenkuljetusputkia ei ole saatavilla, voidaan virtsanäyte (8 ml) lähettää hyvin suljetussa 10 ml tyhjässä, säilöntäaineettomassa muoviputkessa laboratorioon. HUOM! Fluoreseiini häiritsee tutkimusmenetelmää! Näytettä ei tule ottaa potilailta, jotka ovat saaneet fluoreseiinia.

Näytteen säilytys

Näytteet säilyvät Cobas-kuljetusputkessa erittäin hyvin huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Näyte lähetetään huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Positiivinen klamydiatulos on merkki klamydiainfektioista tai oireettomasta kantajuudesta. Molemmat ovat hoitoaiheita.

Gonokokkien aiheuttamat taudit ovat nykyään niin harvinaisia, että vääriä positiivisia tuloksia voi varmistusmenetelmän käytöstä huolimatta esiintyä. Gonokokkilöydöksen varmistamiseksi suositellaan uusintanäytettä, etenkin jos kliinisesti epäily on heikko.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*16.3.2017 Muutettu tekotiheys
*2.6.2017 Lisätty huomautus fluoreseiinista