Vaasa, laboratorio-ohjekirja

cB-Verikaasut, metaboliitit ym., kapillaariveri (4840 cB-VekaPak )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

30.11.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio/(06) 213 2520, Pietarsaaren sairaalan laboratorio/(06) 786 2260, Selkämeren sairaalan laboratorio/(06) 213 2796.

Yleistä

Osatutkimukset:

*Happisisällön yksikkö muuttunut 30.11.2020ml/l → Vol-%. Yksikkömuunnos: 1 ml/l = 10 Vol-%..

Indikaatiot

Potilaan hapetuksen ja happo-emästasapainon häiriöiden diagnostiikka ja niiden seuraaminen.

Menetelmä

Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Suora ISE Na+, K+ ja Ca2+
Spektrofotometria HbO2Sat
Laskennallinen BE, aHCO3.
Entsymaattinen amperometria: Glukoosi, laktaatti.

Häiriötekijät

Jos näytteen sisältämä vesimäärä on alentunut (lipemia, korkea proteiinipitoisuus), saadaan suoralla ISE:llä korkeampia natriumtuloksia kuin epäsuoralla ISE:llä. Näissä tapauksissa epäsuoran menetelmän tulos on virheellinen (pseudohyponatremia). Hemolyysi ja trombosyyttien aktivaatio nostavat kaliumtuloksia (pseudohyperkalemia).

Näyteastia

95 µl:n verikaasukapillaari.

Näyte (minimi)

95 µl verta ihopistosnäytteestä.

Näytteen säilytys

Säilyy 15-20 min +20 °C, nopeasti jäähdytettynä 60 min +5 °C.

Viitearvot

Tutkimus Ikä Viitealue
cB-pH Kaikki 7.35-7.45
cB-pCO2 Kaikki 4.5-6.0 kPa
cB-pO2 0 - 18v 12.0-14.0 kPa
cB-pO2 18 - 30v 11.0-14.0 kPa
cB-pO2 31 - 50v 10.3-13.0 kPa
cB-pO2 51 - 60v 9.7-12.7 kPa
cB-pO2 61 - 70v 9.3-12.3 kPa
cB-pO2 71 - 81v 8.8-11.9 kPa
cB-pO2 81 - 137 8.3-11.4 kPa
cB-BE Kaikki -2.5- +2.5
cB-aHCO Kaikki 21-28 mmol/l
cB-HbO2Sat Kaikki yli 95%

Happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Fimlab Pietarsaari: Kemisti Diana Kujala (06) 786 2261

Muutokset

*30.11.2020 Lyhenne muuttununut, uusia osatutkimuksia.