Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Prostataspesifinen antigeeni (4869 P -PSA )

Tarkistettu

7.5.2020

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio p. (06) 213 2519.

Yleistä

Sisältää tutkimukset:

  1. PSA:n kokonaispitoisuus (P -PSA) aina
  2. vapaan PSA:n prosentuaalinen osuus (P -PSA-SUH), kun kokonaispitoisuus on välillä 2.0-20.0 µg/l

Prostataspesifinen antigeeni (PSA) on kallekreiinin kaltainen seriiniproteaasi, joka pilkkoo sperman geeliä muodostavia proteiineja, jolloin sperman viskositeetti pienenee. Verenkierrossa PSA:ta esiintyy vapaana ja proteiineihin, kuten alfa-antikymotrypsiiniin (ACT) sitoutuneena. PSA:n puoliintumisaika plasmassa on n. 2 vuorokautta ja normaalisti sitä tavataan vähäisiä määriä. PSA on prostataspesifinen, mutta ei prostatasyöpäspesifinen. Pitoisuus kohoa eturauhasen sairauksissa, hyvänlaantuisessa liikakasvussa ja prostatiitissä.

Vapaan PSA:n pitoisuuden määritys ja suhteen laskeminen parantavat määrityksen käytettävyyttä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun ja prostatasyövän erotusdiagnostiikassa.

Indikaatiot

Eturauhasen sairauksien, erityisesti eturauhassyövän, diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Esivalmistelut

Eturauhasen palpointi nostaa PSA-tuloksia jonkin verran, biobsia ja kystoskopia merkittävästi. Näyte on syytä ottaa ennen näitä toimenpiteitä. Prostatabiobsian tai kirurgisen toimenpiteen jälkeen näyte suositetaan otettavaksi aikaisintaan kahden viikon kuluttua toimenpiteestä.

Menetelmä

Immunokemiallinen, elektrokemiluminesenssi (ECLIA). Alin vastattava numeerinen tulos on 0.2 µg/l, vaikka toteamisraja on 0.006 µg/l.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe).

Tulos valmiina

1-2:n päivän kuluessa.

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vaaleanvihreä korkki).

Näytteenotto

Näyte on sentrifugoitava 2 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys

Plasma säilyy erotettuna jääkaappilämpötilassa 4 vuorokautta, pidempiaikainen säilytys pakasteena. Näytteen saa pakastaa vain kerran.

Aluenäytteenotto

Jos näytettä ei saada toimitetuksi näytteenottopäivän aikana, plasma erotetaan ja lähetetään kylmälähetyksenä.

Viitearvot

Miehet:

ikäryhmä v kokonais-PSA µg/l V/T suhde %
alle 50 v alle 2.5 µg/l yli 18 %
50-54 v alle 2.8 µg/l yli 18 %
55-59 v alle 3.8 µg/l yli 18 %
60-64 v alle 4.9 µg/l yli 18 %
65-69 v alle 5.5 µg/l yli 18 %
70 v- alle 6.7 µg/l yli 18 %
Tulkinta

Vapaa PSA mitataan ja vapaan PSA:n prosentuaalinen osuus lasketaan ilman eri pyyntöä näytteistä, joissa kokonaispitoisuus on välillä 2.0-20.0 µg/l. Mikäli kokonaipitoisuus on em. rajojen ulkopuolella näytettä ei jatkotutkita. P -PSA-V/T-suhde ei riipu potilaan iästä.

Prostatasyöpäpotilailla vapaan PSA:n osuus kokonais-PSA:sta (V/Tx100) on keskimäärin 15 %, kun se terveillä ja prostatahyperplasiapotilailla on keskimäärin 30 %. Vaihtelualue on kuitenkin laaja. Tulokset viittaavat vahvasti syöpään, kun kokonais(T)-PSA-pitoisuus on 2.5-10.0 µg/l ja V/T-suhde on alle 15 %. Riski suurenee tällä alueella, jos T-PSA:n nousunopeus vuodessa on enemmän kuin 0.75 µg/l.

Plasman PSA-pitoisuus Eturauhassyövän todennäköisyys
Kokonais-PSA µg/l %
0-2 µg/l 1 %
2-4 µg/l 15 %
4-10 µg/l 25 %
yli 10 µg/l yli 50 %
V-PSA:n osuus (%), kun T-PSA on 4-10 µg/l
0-10 % 56 %
10-15 % 28 %
15-20 % 20 %
20-25 % 16 %
yli25 % 8 %
Jos potilaalla on iso hyperplastinen prostata, syövän mahdollisuutta ei voi sulkea pois, vaikka V/T-suhde olisikin suuri (yli 25 %).

Tehokkaan hoidon osoituksena pidetään T-PSA:n pienenemistä mittaamattomaksi kahden kuukauden jälkeen radikaaliprostatektomiasta. Radikaalisen sädehoidon jälkeen arvon pitäisi olla alle 3 µg/l kolmen kuukauden kuluttua hoidon lopettamisesta ja alle 1 µg/l 14-16 kuukauden kuluttua. Suurenevat P -PSA arvot viittaavat uusiutuneeseen sairauteen.

Kokonais-PSA:n ollessa alle 3 µg/l, on vapaan PSA:n osuuden merkitys ollut epäselvä. Kuitenkin vapaan PSA:n pitoisuus kertoo eturauhassyövän riskistä myös kokonais-PSA:n ollessa alle 3 µg/l (Duodecim 2008;124(1):19-)

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*7.5.2020 Näytteenotto-ohjeen ja toteamisrajan päivitys.