Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Treponema pallidum, vasta-aineet (4942 S -TrpaAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

10.10.2016

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue Laboratorio (02) 313 2673.

Yleistä

Treponema pallidum -spirokeetta on syfiliksen eli kupan aiheuttaja. Tartunta saadaan yleensä sukupuoliteitse. Äidistä sikiöön tapahtuvan tartunnan seurauksena lapselle kehittyy kongenitaalinen syfilis. Syfiliksen laboratoriodiagnostiikka tapahtuu pääasiassa serologisesti. S–TrpaAb-testi toteaa sekä IgM- että IgG-luokan kuppavasta-aineet ja soveltuu sekä tuoreen/hoitamattoman kupan että hoidetun taudin toteamiseen. S–TrpaAb tutkimus korvaa sekä kardiolipiinitestin että S-TPHAn kupan seulontatestinä. S-TrpaAb-testillä vältetään kardiolipiinivasta-ainemittaukseen liittyneet väärät positiiviset tulokset. S-TrpaAb testin tulos on joko postiivinen, raja-arvo tai negatiivinen. Seulonnan positiiviset/raja-arvo näytteet varmennetaan S-TPHA-testillä ja infektion tuoreus arvioidaan kardiolipiinitestillä. Nämä lisätestit tehdään automaattisesti S-TrpaAb positiivisista/raja-arvoisista näytteistä.

TrpaAb ei sovellu likvornäytteiden tutkimiseen, joten aktiivivaiheen neurosyfiliksen osoittamiseksi tilataan 3362 Li-KardAb ja 3263 Li-TPHA.

Indikaatiot

Soveltuu sekä tuoreen/hoitamattoman kupan että hoidetun taudin toteamiseen, ts. se antaa positiivisen tuloksen näytteistä, jotka ovat joko kardiolipiini (S-KardAb) ja S-TPHA positiivisia tai vain S-TPHA positiivisia.

Menetelmä

CMIA, joka toteaa sekä IgM- että IgG-luokan kuppavasta-aineet. Testi on spesifisempi kupan seulonnassa, yksinkertaistaa ja nopeuttaa kuppadiagnostiikkaa. Sen avulla päästään eroon kardiolipiinitestiin liittyvistä vääristä positiivisista tuloksista.

Tekotiheys

kerran viikossa

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +4°C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Treponema pallidum-vasta-aineet ilmestyvät muutaman viikon kuluttua tartunnasta, joten negatiivinen tulos ei poissulje aivan alkuvaiheen tartuntaa.

TPHA-testillä varmistettu positiivinen tulos osoittaa, että potilaalla joko on tai hänellä on joskus ollut Treponema pallidum-infektio. S -TrpaAb ja S -TPHA-testien mittaamat vasta-aineet säilyvät usein myös hoidon jälkeen läpi loppuelämän.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*10.10.2016 Menetelmämuutos.