Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Pemfigoidi, BP180 antigeeni, vasta-aineet (4963 S -PemfiAb )

Tarkistettu

21.05.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Immunologian osasto puh. 09 471 73220.

Indikaatiot

Ihon rakkulatautien, erityisesti pemfigoidin erotusdiagnostiikka.

Menetelmä

Entsyymi-immunomenetelmä (EIA). Antigeenina on rekombinanttitekniikalla valmistettu ihmisen BP180-proteiinin (tyypin XVII kollageeni) NC16A-osa.

Tulos valmiina

noin kolmen viikon kuluessa. Tehdään kerran kahdessa viikossa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot
kaikki alle 9 U/ml
Tulkinta

Pemfigoidissa (BP), pemfigus gestationiksessa (PG) ja hankitussa epidermolysis bullosa-taudissa (AEB) valtaosalla potilaista on nk. ihon epiteelin "tyvikalvo" -vasta-aineita (S -IhotAb; kts. S -IhoAb), jotka todetaan epäsuoralla immunofluoresenssimenetelmällä.

BP- ja PG-taudissa tärkeimmät autoantigeenit ovat keratinosyyttien hemidesmosomien BP230 (BPAg1) ja BP180 (BPAg2)-proteiinit. BP180 (tyypin XVII kollageeni) on solun pintaproteiini, joka kiinnittää keratinosyytit ihon tyvikalvoon. Autovasta-aineet kohdistuvat yleisimmin sen NC16A-osaan, mutta voivat kohdistua myös muihin rakenteisiin (esim. arpipemfigoidissa solun ulkoisen osan C-terminaalialueeseen).

AEB-taudissa taas tärkeä autoantigeeni on tyypin VII kollageeni, joka kiinnittää ihon tyvikalvon dermikseen. IF-testissä erilaisia tyvikalvoalueen vasta-aineita on vaikea erottaa toisistaan.

Uusi EIA-testi, jossa antigeenina käytetään BP180-proteiinia (proteiinin NC16A-osa) tarjoaa spesifin ja herkän menetelmän BP- ja PB-tautien diagnostiikkaan.

Negatiivinen tulos ei sulje pois pemfigoidia.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.