Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -MxA-proteiini (4980 B -MxA )

Tarkistettu

1.6.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia: (02) 313 9163, vastauskyselyt (02) 313 9164.

Yleistä

Multippeli skleroosi (MS) potilaita hoidetaan beta-interferonilla (ß-IFN), joka hidastaa taudin etenemistä. Hoitovaste saattaa pitemmän ajan kuluessa vähetä tai loppua. Tämä johtuu useimmiten vasta-aineiden kehittymisestä interferonille. Interferonit aiheuttavat biologisen vasteen, jossa syntyy monia spesifisiä valkuaisaineita, kuten MxA-proteiini. Mittaamalla valkosoluihin indusoitunutta MxA-vastetta, voidaan hoidon tehoa seurata sen avulla riippumatta tehoa alentavasta syystä. Näinollen MxA-testi mittaa hyvin myös interferonia neutraloivien vasta-aineiden esiintymistä.

Virusinfektioissa elmimistössä syntyy tyypin I interferonivaste, joka simuloi monien antiviraalisesti vaikuttavien molekyylien, kuten MxA-proteiinin, ilmentymistä.

Indikaatiot

Beta-interferonihoidon tehon seuranta. Virusinfektioiden biologinen markkeri erottamaan virus- ja bakteeri-infektiot toisistaan.

Esivalmistelut

Näytteitä voidaan ottaa ma - to arkipäivisin. MS-taudin seurannassa näytteenottoa ei suositella, jos potilaalla on jokin virusinfektio. Ks. myös kohta Näytteenotto.

Tulosten tulkinnan kannalta on tärkeää, että tutkimuspyyntöön sisältyvät tarvittavat kliiniset tiedot (epäillyt diagnoosit, kysymyksenasettelu, lääkitys).

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml:n hepariiniputki (tumman vihreä korkki, EI GEELIPUTKI)

Näytteenotto

Ensisijainen MxA-induktionäyte MS-potilaalta:

 • Potilaasta otetaan yksi (indusoitu) kokoverinäyte hepariiniputkeen 24 - 36 h interferonipistoksesta.
 • Mikäli tulos osoittautuu raja-arvoiseksi tai näytteenottohetkellä on tiedossa tulosta häiritsevä tekijä kuten virusinfektio, suositellaan parinäytteen ottamista interferonipistoksen aiheuttaman MxA-tuotannon vertaamiseksi pistosta edeltävään tasoon.

Vaihtoehtoinen MxA-induktion parinäyte:

 • ei-indusoitu MxA-näyte otetaan juuri ennen IFN-beeta-annosta.
 • indusoitu MxA-näyte otetaan 24 - 36 tuntia IFN-beeta-annoksen jälkeen.
Näyte (minimi)

1 ml hepariiniverta.

Näytteen säilytys

Säilytetään huoneenlämmössä lähetykseen asti.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä Ma - To. Näyte ei saa jäätyä.

Viitearvot

Lausunto.

 • alle 50 µg/l; potilaalla ei ole MxA-vastetta viitaten interferonivasteen puuttumiseen.
 • 50 - 100 µg/l; potilaalla on matalahko MxA-vaste viitaten heikkoon interferonivasteeseen.

  Mikäli tulos on raja-arvo, tai näytteenottohetkellä on tiedossa tulosta häiritsevä tekijä kuten virusinfektio, suositellaan parinäytteen ottamista interferonipistoksen aiheuttaman MxA-tuotannon vertaamiseksi pistosta edeltävään tasoon.

  I = ei indusoitu MxA-näyte juuri ennen beta-interferonipistosta ja

  II = indusoitu MxA-näyte 24-36 tuntia beta-interferoniannoksen jälkeen.

 • 110 - 200 µg/l; potilaalla on korkeahko MxA-proteiinitaso viitaten kohtalaiseen interferonivasteeseen.
 • yli 200 µg/l; potilaalla on korkea MxA-proteiinitaso viitaten voimakkaaseen interferonivasteeseen.

Virusinfektioissa paras korrelaatio osoitettuun virusinfektioon saadaan pitoisuuksilla yli 170 µg/l.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*1.6.2015 Indikaationa myös virus- ja bakteeri-infektioiden erotusdiagnostiikka.