Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -MxA-proteiini (4980 B -MxA )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.6.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia: (02) 313 9163, vastauskyselyt (02) 313 9164.

Yleistä

Multippeli skleroosi (MS) potilaita hoidetaan beta-interferonilla (ß-IFN), joka hidastaa taudin etenemistä. Hoitovaste saattaa pitemmän ajan kuluessa vähetä tai loppua. Tämä johtuu useimmiten vasta-aineiden kehittymisestä interferonille. Interferonit aiheuttavat biologisen vasteen, jossa syntyy monia spesifisiä valkuaisaineita, kuten MxA-proteiini. Mittaamalla valkosoluihin indusoitunutta MxA-vastetta, voidaan hoidon tehoa seurata sen avulla riippumatta tehoa alentavasta syystä. Näinollen MxA-testi mittaa hyvin myös interferonia neutraloivien vasta-aineiden esiintymistä.

Virusinfektioissa elmimistössä syntyy tyypin I interferonivaste, joka simuloi monien antiviraalisesti vaikuttavien molekyylien, kuten MxA-proteiinin, ilmentymistä.

Indikaatiot

Beta-interferonihoidon tehon seuranta. Virusinfektioiden biologinen markkeri erottamaan virus- ja bakteeri-infektiot toisistaan.

Esivalmistelut

Näytteitä voidaan ottaa ma - to arkipäivisin. MS-taudin seurannassa näytteenottoa ei suositella, jos potilaalla on jokin virusinfektio. Ks. myös kohta Näytteenotto.

Tulosten tulkinnan kannalta on tärkeää, että tutkimuspyyntöön sisältyvät tarvittavat kliiniset tiedot (epäillyt diagnoosit, kysymyksenasettelu, lääkitys).

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml:n hepariiniputki (tumman vihreä korkki, EI GEELIPUTKI)

Näytteenotto

Ensisijainen MxA-induktionäyte MS-potilaalta:

Vaihtoehtoinen MxA-induktion parinäyte:

Näyte (minimi)

1 ml hepariiniverta.

Näytteen säilytys

Säilytetään huoneenlämmössä lähetykseen asti.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä Ma - To. Näyte ei saa jäätyä.

Viitearvot

Lausunto.

Virusinfektioissa paras korrelaatio osoitettuun virusinfektioon saadaan pitoisuuksilla yli 170 µg/l.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*1.6.2015 Indikaationa myös virus- ja bakteeri-infektioiden erotusdiagnostiikka.