Vaasa, laboratorio-ohjekirja

aB-Verikaasut, elektrolyytit ym., valtimoveri (5407 aB-VekaIon )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

30.11.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio/(06) 213 2520, Pietarsaaren sairaalan laboratorio/(06) 786 2260, Selkämeren sairaalan laboratorio/(06) 213 2796.

Yleistä

Sisältää seuraavat osatutkimukset:

*Happisisällön yksikkö muuttunut 30.11.2020ml/l → Vol-%. Yksikkömuunnos: 1 ml/l = 10 Vol-%..

Indikaatiot

Happoemästaseen selvittely. Keuhkojen toiminnan tutkiminen. Ioni- ja kalsiumtasapainon sekä glukoosimetabolian seuranta.

Esivalmistelut

Potilaan lämpötila on ilmoitettava tarrassa, muussa tapauksessa mittauksessa käytetään lämpötilaa 37 °C.

Menetelmä

Spesifiset elektrodit pH, pCO2 ja pO2
Suora ISE Na+, K+, Cl- ja Ca2+
Spektrofotometria HbO2Sat, O2-Sis ja tHb
Laskennallinen BE, aHCO3.
Entsymaattinen amperometria: Glukoosi, laktaatti.

Häiriötekijät

Jos näytteen sisältämä vesimäärä on alentunut (lipemia, korkea proteiinipitoisuus), saadaan suoralla ISE:llä korkeampia natriumtuloksia kuin epäsuoralla ISE:llä. Näissä tapauksissa epäsuoran menetelmän tulos on virheellinen (pseudohyponatremia).

Näyteastia

Radiometer safePICO itsetäyttyvä, ks. käyttöohje.

Näyte (minimi)

1.0 (0.5) ml arteriaverta.

Näytteen säilytys

Säilyy 15-20 min +20 °C, nopeasti jäähdytettynä vähintään 1 h +5 °C.

Aluenäytteenotto

Ei sovellu alueelliseen näytteenottoon.

Viitearvot

aB-pH 7.35 – 7.44
aB-pCO2 4.5 – 6.0 kPa
aB-pO2 10.0 – 14.7 kPa
P -HCO3 22.0 – 27.0 mmol/l
B -BE -3.0 – +3.0 mmol/l
B -tHb 134 – 167 g/l (m)
aB-O2Hb 95 – 100 %
aB-tO2 15.8 – 25.0 Vol-% (m)
P -Na 137 – 144 mmol/l
P -K 3.3 – 4.8 mmol/l
S -Ca-Ion 1.20 – 1.35 mmol/l
aB-Laktaat 0.5 – 1.6 mmol/l
P -Gluk 4.0 – 6.1 mmol/l

Tulkinta

Plasmassa on ylimäärin vahvoja kationeja suhteessa anioneihin. Tästä erotuksesta käytetään lyhennettä SIDa (Strong Ion Difference, actual) ja se on normaalisti hieman yli 30 mmol/l. Elektroneutraalisuusehdon vallitessa ionien konsentraatioiden välillä on yhteys:

cNa+ + cK+ + 2*cCa2+ + cH+ = cOH- + cCl- + cHCO3- + cA-

Ilman hiilidioksidia plasman pH olisi n. 11. Happoemästaseeseen vaikuttaa hiilidioksidikonsentraatio (bikarbonaatti) ja anionien määrä suhteessa kationeihin. Siten esim. laktaatti- ja ketoasidoosi voidaan kuvata vahvojen anionien ylimääränä ja oksentelun aiheuttama alkaloosi kloridin (vahva anioni) vajeena.

Metabolisissa häiriötiloissa, joissa ionitasapaino on muuttunut, tapahtuu nopea respiratorinen kompensaatio. pH voi siten olla normaali, kun elimistö korjaa metabolisen alkaloosin tai asidoosin lisäämällä tai vähentämällä hiilidioksin määrää.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529.

Fimlab Pietarsaari: Kemisti Diana Kujala (06) 786 2261

Muutokset

*30.11.2020 Uusi tutkimus