Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-Aspergillus, antigeeni (6004 __-AspeAg )

Tarkistettu

26.02.2019

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia. Laboratorio: (02) 313 2673, lääkäri: (02) 313 9169.

Yleistä

Aspergillus-suvun homesieniä esiintyy yleisesti maaperässä. Ne leviävät itöiden välityksellä ja aiheuttavat siten opportunistisia infektioia, kuten invasiivista pneumoniaa ja disseminoitunutta aspergilloosia, erityisesti neutropenisilla potilailla. Aspergillus fumigatus on tärkein aspergilloosia aiheuttava patogeeni. Allergisen reaktion pohjalta aspergillukset (yleisimmin A. fumigatus ja umbrosus) voivat aiheuttaa myös homepölykeuhkoa. Aspergilloosin osoittaminen viljelyin ja värjäyksin on hankalaa. Tästä syystä mikrobiologiseen diagnostiikkaan on kehitetty aspergilluksen galaktomannaaniantigeenin osoitus seerumi-, BAL-neste- ja virtsanäytteistä.

Indikaatiot

Invasiivisen aspergilloosin epäily immunovajavilla potilailla; hoidon tehon seuranta.

Menetelmä

Menetelmä(Platelia Aspergillus, Bio-Rad) perustuu ns. sandwich-elisatekniikkaan, jossa monoklonaalinen vasta-aine tunnistaa ja sitoo näytteessä olevan Aspergilluksen galaktomannaanin. Samaa vasta-ainetta käytetään peroksidaasikonjugoituna tämän antigeenin osoittamiseen.

Tulos valmiina

N. kahden viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyteastia

10 ml tehdaspuhdas muoviputki

Näyte (minimi)

2 ml virtsaa tai BAL-nestettä. (HUOM! Seeruminäytteille tilattava tutkimus 1816 S -AspeAg )

Näytteen säilytys

Säilytetään +4 °C:ssa mikäli voidaan toimittaa laboratorioon 1 vrk:n sisällä, pitempään säilytettäessä näyte tulee pakastaa -20 °C:seen.

Näytteen lähetys

Ma-pe, 4 °C, pakastetut näytteet -20 °C.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Tulokset vastataan positiivisena, raja-arvona tai negatiivisena. Positiivinen tulos ertyisesti useampia perättäisiä näytteitä tutkittaessa viittaa invasiiviseen aspergilloosiin. Osalla potilaista testi on positiivinen ennen radiologisten löydösten tai kliinisten oireiden ilmaantumista. Negatiivinen tulos ei poissulje aspergilloosin mahdollisuutta. Raja-arvoinen tulos on syytä varmistaa seurantanäyttein. Antigeenitestin muuttuminen negatiiviseksi hoidon aikana korreloi hyvään ennusteeseen. Yhden prospektiivisen tutkimuksen perusteella testin herkkyys on 91 % ja spesifisyys 94%.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*26.2.2019 Tiedot tarkistettu ja korjattu näytteen lähetyslämpötila