Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa (6006 Pt-FVSpiro )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.9.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriopalvelut Oy Pohjanmaa Laihian, Maalahden ja Uusikarlepyyn aluelaboratoriot.

Lähete

Tarvitaan hoitoyksikön lähete.

Yleistä

Tutkimuksella selvitetään keuhkojen tuuletusta ja arvioidaan keuhkojen tilavuutta. Spirometria on tavallisin ventilaatiokyvyn mittausmenetelmä ja sen avulla määritetään ventilaatiofunktio viitearvotasoon nähden sekä arvioidaan mahdollisen funktiohäiriön (obstruktio/restriktio) laatu ja vaikeusaste. Ks. myös 6007 Pt-FVSpiDO.

Indikaatiot

Keuhkosairauksien diagnostiikassa perustutkimuksena. Lääkityksen tehon, työkyvyn tai leikkaus- ja toimenpideriskin arviointi.

Kontraindikaatiot

Tutkimuksen harkinnanvaraisia vasta-aiheita ovat hengitystie-infektio, tuore sydäninfarkti, epästabiili angina pectoris, vaikeat rytmihäiriöt, flimmeri, ilmarinta, dementia, bronkoskopian/bronkografian välitön jälkitila sekä potilaat, joilla aktiivista keuhkotuberkuloosia ei ole voitu poissulkea. Ennen spirometriaa on oltava kolme negatiivista tbc-värjäystä.

Esivalmistelut

Diagnostisissa tutkimuksissa suositellaan taukoa keuhkoputkia laajentavassa lääkityksessä (Moodi 2019). Jos tutkimus tehdään lääkityksen tehon, työkyvyn tai leikkaus- ja toimenpidekelpoisuuden arvioimiseksi, ei tutkimusaamuna suositella otettavan lyhytvaikutteista oirelääkitystä, mutta muuten lääkkeet otetaan normaalisti. Potilas ei saa nauttia teetä, kahvia, kolajuomia tai muita piristäviä energiajuomia neljään tuntiin ennen tutkimusta. Suositellaan välttämään raskasta liikuntaa, pakkasilman hengittämistä tai raskasta ateriaa samana päivänä (ei kuitenkaan syömättä). Ei saa tupakoida neljään tuntiin ennen tutkimusta, eikä juoda alkoholia 24 tuntia ennen tutkimusta. Tutkimus tehdään aikaisintaan kahden viikon kuluttua flunssan, poskiontelotulehduksen tai muun hengitystietulehduksen parantumisesta, sekä kaksi viikkoa antibioottikuurin päättymisestä.

Tutkimus vaatii hyvää ko-operaatiota, joten pienten lasten kohdalla on arvioitava tapauskohtaisesti edellytykset tutkimuksen onnistumiselle. Tutkimus ei yleensä onnistu alle 7 vuotiaille.

Viitearvot

Viitearvot riippuvat sukupuolesta, iästä ja pituudesta. Suomalaisilla aikuisilla Kainu viitearvot ja lapsilla Koillisen viitearvot. Ulkomaalaisilla GLI2012 viitearvot.

Yhteyshenkilöt

Vastuuhoitaja Marita Voltti 041 730 5423