Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Natalizumabi, vasta-aineet (6028 S -NatsuAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

7.4.2016

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/mikrobiologia: (02) 313 9163, vastauskyselyt (02) 313 9164.

Yleistä

Natalitsumabi on hiiren solulinjassa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettu rekombinantti humanisoitu anti-α4-integriinivasta-aine. Vasta-aine vähentää solujen siirtymistä aivokudokseen. Sitä käytetään toissijaisena hoitona aaltomaiseen MS-tautiin, jos beetainterferoni-, glatirameeri- tai fingolimodihoidoista ei ole hyötyä, sekä hyvin aktiiviseen aaltomaiseen MS-tautiin myös ensilinjan hoitona. Pysyviä vasta-aineita natalitsumabille kehittyy noin 6 %:lle potilaista. Ne heikentävät lääkkeen kliinistä tehoa ja lisäävät yliherkkyysreaktioiden esiintymistä. Vasta-aineet määritetään ensimmäisen kerran 6 kk hoidon aloituksesta ja jos tulos on positiivinen, määritys uusitaan 6 viikon kuluttua. Jos vasta-aineita todetaan kahdessa määrityksessä, natalitsumabihoito lopetetaan. Ellei vasta-aineita todeta, määritys uusitaan vielä vuoden hoidon jälkeen.

Indikaatiot

Natalizumabhoidon seuranta.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tulos valmiina

Tehdään 1-2 kertaa kuukaudessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

0,5 - 1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy +4ºC:ssa viikonlopun yli.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Posit (+) vasta-aineita osoitettavissa.
Negat (-) ei vasta-aineita osoitettavissa.
Raja-arvo (+/-) tulos raja-arvo. Suositellaan uusintanäytteen tutkimista.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*7.4.2016 Näyteputken muutos