Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Hepatitis B -virus, nukleiinihappo, kvantitatiivinen määritys (6043 S -HBVNh )

Tarkistettu

20.05.2014

Tekopaikka

Vita laboratorio/045 7734 9040.

Indikaatiot

Epäiltäessä akuuttia hepatiitti B-infektiota muiden testien ollessa negatiiviset tai niiden tulosten ollessa ristiriitaisia, epäiltäessä HBV-variantin aiheuttamaa infektiota ja lääkehoidon hoitovasteen seuranta.

Esivalmistelut

Muista potilaan verieristys jo näytteenottovaiheessa.

Menetelmä

Kvantitatiivinen reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (PCR). Testin detektioraja on 20 IU/ml.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

2 ml (1 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +4ºC. Pidempiaikainen aikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - pe kylmälähetyksenä.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

HBV-DNA-positiivisuus viittaa aktiiviin hepatiitti B-virusinfektioon ja yleensä kohonneeseen tartuntavaaraan. Ennen mahdollisen lääkehoidon aloitusta DNA-pitoisuus tulisi tarkistaa kaksi kertaa lähtötason varmentamiseksi.

Yhteyshenkilöt

Vita laboratorio: Sairaalamikrobiologi, FM Päivi Kankkunen puh. 045 7734 9028 paivi.kankkunenvita.fi.

Vaasan KS: Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*19.04.2013 Tekopaikkamuutos.
*20.5.2014 Yhteystiedot ja säilytys/lähetys