Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Lihasspesifinen tyrosiinikinaasi, vasta-aineet (6101 S -MuSKAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.5.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Immunologian osasto, puh. (09) 471 73220.

Indikaatiot

Myasthenia graviksen - erityisesti asetyylikoliinireseptori-vasta-ainenegatiivisen ja taudinkuvaltaan sekä hoitovasteeltaan epätyypillisen taudin - diagnostiikka.

Menetelmä

Elisa-menetelmä alihankintana Volkmann und Kollegen-laboratoriosta, Karlsruhe, Saksa (www.laborvolkmann.de).

Tulos valmiina

Yleensä kolmen viikon aikana.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia

Näytteen säilytys

5 vrk 4°C.

Näytteen lähetys

Ma - pe viileässä.

Viitearvot

alle 0.4 U/ml.

Tutkimuksen alihankintalaboratorio on 21.3.2014 muuttanut menetelmän yksikön ja viitearvon. Uusi yksikkö U/ml. Aikaisempi viitealue alle 0.5 nmol/l

Tulkinta

Positiivisiin löydöksiin liitetään lausunto.

Valtaosa myasthenia gravis (MG)-potilaista sairastaa yleistynyttä ja noin 10% silmälihaksiin rajoittunutta myasteniaa. Yleistyneessä taudissa asetyylikoliinireseptori (AChR)-vasta-aineita todetaan n. 80%:lla potilaista. AChR- vasta-ainenegatiivisista potilaista 40-50%:lla on MuSK-vasta-aineita. Silmälihaksiin rajoittuneessa tautimuodossa tai AChR-positiivisessa taudissa ei esiinny MuSK-vasta-aineita. Poikkijuovaisille lihaksille spesifinen reseptorityrosiinikinaasi (MuSK) on lihassolun membraaniproteiini, jonka tehtävää aikuisilla ei tunneta. Useimmat MuSK-positiiviset potilaat ovat naisia. Taudinkuva voi olla epätyypillinen. Lihasheikkous voi olla rajoittunut nielun lihaksiin, niskahartiaseudun lihaksiin tai hengityslihaksiin. Potilaiden hoitovaste koliiniesteraasin estäjille voi olla poikkeava. Tymektomia ei yleensä auta, mutta plasmafereesistä ja immunoterapiasta voi olla apua.

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: Lääkäri Riitta Karttunen: riitta.a.karttunenathus.fi / 050 427 2460 ja lääkäri Aaro Miettinen: aaro.miettinenathus.fi / 050 427 2035

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*21.3.2014 Yksikkö- ja viitearvomuutos.
*20.5.2014 Yhteystiedot ja säilytys/menetelmä