Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Vorikonatsoli, seerumista (6167 S -Vorikon )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.11.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi//Ammattilaisneuvonta/020 734 1550 (alihankinta).

Yleistä

Näytteenottopäivät VKS:ssä ma ja ke. Näyte toimitettava välittömästi laboratorioon. Näyte säilyy huonosti, suojattava valolta ja säilytettävä kylmässä/pakastettuna.

Indikaatiot

Sienilääke. Terapeuttisen tason seuranta (TDM) ja toksisuuden arviointi.

Esivalmistelut

Näyte jäännöspitoisuuden mittaamiseksi otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Menetelmä

Nestekromatografia/tandem-massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

3 kertaa viikossa

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Näyteastia

Geelitön seerumiputki

Näytteenotto

Näytteen voi VKS:ssä ottaa vain ma tai ke (tekopäivät Saksassa ma, ti, to)

Näyte (minimi)

1 ml seerumia

Näytteen säilytys

Säilytys valolta suojattuna kylmässä, mieluiten pakastettuna, toimitettava välittömästi laboratorioon lähetystä varten

Näytteen lähetys

Lähetys pakastettuna

Viitearvot

2,0 - 5,5 mg/l

Tulkinta

Syvien sieni-infektioiden hoidossa seerumin vorikonatsolin jäännöpitoisuuden (näyte n. 12 tuntia edellisestä annoksesta) viitealueeksi on suositeltu 1-5,5 mg/l (Pascual ym. Clin Infect Dis 2008:46:201-11). Neurologisten haittavaikutusten ja näköhäiriöiden todennäköisyys lisääntyy, jos jäännöspitoisuus ylittää 5,5 mg/l, ja yli 10 mg/l pitoisuuksilla vakavien haittojen riski lisääntyy selvästi. Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa lääkeannokseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan. Farmakokinetiikka: Suun kautta annosteltaessa vorikonatsolin hyötyosuus tyhjään vatsaan otettuna on n. 96%. Rasvainen ruoka saattaa pienentää imeytymistä 20-30 %. Vorikonatsoli eliminoituu metaboloitumalla pääasiassa CYP2C19-entsyymin (osittain CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien) välityksellä maksassa. Sen terminaalinen puoliintumisaika on n. 6 tuntia annostasolla 200 mg. Vorikonatsolin annosta suurennettaessa pitoisuus suurenee suhteellisesti enemmän kuin annos. Suun kautta otettavan annoksen suurentaminen 200 mg:sta kahdesti vuorokaudessa 300 mg:aan kahdesti vuorokaudessa suurentaa altistuksen (AUC?) keskimäärin 2,5 kertaiseksi. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat suurentaa ja metabolian induktorit vastaavasti pienentää vorikonatsolin pitoisuutta. Perinnöllisesti hitailla CYP2C19-metaboloijilla vorikonatsolialtistus on n. 4-kertainen verrattuna nopeisiin metaboloijiin.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*16.11.2017 uusi tutkimus