Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen, aivo-selkäydinnesteestä (6168 Li-IgG-Oc )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.05.2016

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/Kliinisen kemian laboratorio/(02) 313 1919.

Indikaatiot

MS-taudin ja keskushermoston infektioiden ja inflammaatioiden diagnostiikka.

Esivalmistelut

Samanaikaisesti tutkimuksen tilaajan on tilattava myös 8604 S -IgG-Oc seuraavalle laboratorion näytteenottokierrolle. Li-IgG-Ind pitää myös olla tilattuna (+ P-IgG ja P-Alb -tulokset). TYKS Laboratoriotoimialue haluaa myös seuraavien tutkimusten tulokset mukaaan: Li-Prot, Li-Alb, Li-IgG, Li-IgG-Ind, P-IgG ja P-Alb.

Menetelmä

Konsentroimaton likvor- ja samanaikaisesti otettu laimennettu seeruminäyte fraktioidaan rinnakkain isoelektrisellä fokusoinnilla agaroosigeelissä. Näytteiden IgG-pitoisuus on vakioitu. Immunoglobuliini G-vyöhykkeet visualisoidaan immunofiksaatiolla anti-IgG-vasta-ainetta käyttäen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

10 vrk:n kuluessa.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki) likvorille, 5 ml seerumiputki (punainen korkki) seerumille.

Näyte (minimi)

Kirkasta likvoria 1 ml (likvorissa ei saa olla verta) ja seerumia 1 ml .

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C. Säilyvyys 1 viikko.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

Normaalisti immunoglobuliinit likvorissa ovat polyklonaalisia. Lymfoproliferatiivisissa taudeissa tavataan monoklonaalisia komponentteja, mutta ne ovat yleensä paremmin osoitettavissa seerumista. Tietyissä neurologisissa sairauksissa nähdään likvorin elektroforeesissa gamma-alueella oligoklonaalisia immunoglobuliinijuosteita, joita ei seerumista löydy. Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto, joka vastataan laboratorion atk-järjestelmään. Likvorin elektroforeesissa nähtävät oligoklonaaliset immunoglobuliinijuosteet ovat tunnusomaisia MS-taudille ja niiden toteaminen tukee MS-taudin diagnoosia. Niitä esiintyy likvorissa suurimmalla osalla MS-tautipotilaista jossakin vaiheessa sairautta. Huomattava on, että oligoklonaalisuutta voidaan tavata myös keskushermoston tulehduksellisissa sairauksissa, mm. virusenkefaliiteissa, meningiiteissä, neurosyfiliksessä ja SSPE:ssä sekä harvoin degeneratiivisissa sairauksissa, tuumoreissa, verisuonisairauksissa ja perifeerisessä neuropatiassa.

Jos seeruminäytteessä todetaan samankaltaisuus selkäydinnesteen mahdollisen oligoklonaliteetin kanssa, pidetään selkäydinnesteen muutoksia seerumiperäisinä, jolloin selkäydinnesteen löydös vastataan negatiiviseksi.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.01.2015 tekopaikkamuutos.