Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Levetirasetaami (6169 S -Leveti )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.5.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Levetirasetaami imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti. Levetirasetaamin jakaantumistilavuus on noin 0.5-0.7 l/kg eikä se sitoudu juurikaan plasman proteiineihin, joten lääke poistunee tehokkaasti dialyysissä. Levetirasetaamin puoliintumisaika on normaalisti n. 7 h. Se eliminoituu erittymällä virtsaan n. 70 %:sti muuttumattomana, joten munuaisten vajaatoiminta edellyttää annoksen pienentämistä. Levetirasetaamipitoisuuden pienenemistä plasmassa on havaittu raskauden aikana erityisesti raskauden viimeisessä kolmanneksessa (enimmillään 60 % lasku verrattuna pitoisuuteen ennen raskautta).

Indikaatiot

Levetirasetaamihoidon seuranta.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

2 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetyksenä.

Viitearvot

20 - 65 mg/l

Toksinen pitoisuus yli 100 mg/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.05.2017 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos.