Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys (6173 B -TbIFNg )

Tarkistettu

30.1.2018

Tekopaikka

HUSLAB, Virologian ja immunologian laboratorio, Neurovirologia ja Elisa -työpiste, puh. 050 427 2126

Lähete

HUSLAB, kliininen mikrobiologia, immunologiset tutkimukset.

Tämä on erikoistutkimus josta annetaan lausunto. Tämän johdosta hoitavan lääkärin tulee kirjoittaa edellä mainittuun lähetteeseen diagnoosin kannalta oleelliset seikat.

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) aiheuttamat kliiniset ja subkliiniset infektiot, erityisesti vaikeasti diagnosoitavat ekstrapulmonaaliset muodot (luustopesäkkeet, lymfadeniitti, sekä latentin tuberkuloosi (TB) -infektion diagnostiikka), ja varotoimena ennen infektioriskiä lisäävän hoidon aloitusta. Menetelmä soveltuu hyvin lapsipotilaille jo imeväisikäisistä lähtien. Menetelmää voidaan käyttää epäselvissä differentiaalidiagnostiikkaa vaativissa tilanteissa, kuten esim. vaskuliiteissa ja hematologisisen maligniteetin epäilyssä.

Menetelmä on siihen tarvittavan pienen näytetilavuuden vuoksi erityisen sovelias lapsipotilaiden diagnostiikkaan sekä toisaalta tilanteissa, joissa ei voida käyttää B -LyTbIFN, jossa näyte tulee toimittaa tutkivaan laboratorioon 4 tunnin kuluessa.

HUOM! Haponkestävän sauvan värjäys ja viljely ovat edelleen ensisijaisia menetelmiä kliinisissä TB infektioissa.

Esivalmistelut

Putkia voi hakea tai tilata mikrobiologian laboratoriosta p.2842

Näyte esikäsitellään Vaasan keskussairaalan mikrobiologian laboratoriossa.

Näytteenottopäivät: Ma-to. Arkipyhiä edeltävänä päivänä ei voi ottaa näytettä.

Menetelmä

Gammainterferoni, eritys. Entsyymi-immunomenetelmä (EIA). Akkreditoitu menetelmä.

B-TbIFNg on immunologinen tutkimusmenetelmä, jolla osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyttejä, kuitenkaan niitä erikseen puhdistamatta. Testin erityisnäyteputkessa on M. tuberculosis -bakteerille ominaisia valkuaisaineiden peptidejä, joita ei ole rokotteena käytetyssä BCG-bakteerissa. Peptidit stimuloivat elävän bakteerin aktivoimia "efektori"-T-lymfosyyttejä tuottamaan interferoni gammaa (IFNg). Veren plasmafraktioon tuotettu IFN-gammapitoisuus mitataan EIA-menetelmällä. Tuotettu IFNgamma-määrä on verrannollinen herkistyneiden lymfosyyttien määrään. Verinäytteen lymfosyyttien kelpoisuuden osoituksena käytetään potilaan PHA-stimuloituja soluja (positiivisen kontrollin putki) ja negatiivisena kontrollina toimivat potilaan stimuloimattomat solut.

Tekotiheys

3-4 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Kvantitatiivinen tulos on valmiina 4 työpäivän kuluessa. Kiireellisistä näytteistä voidaan sopia erikseen.

Näyteastia

Erikoisnäytteenottoputkia (4 kpl) voi hakea tai tilata mikrobiologian laboratoriosta p.2842

  1. QuantiFERON Nil Tube (harmaa korkki)
  2. QuantiFERON TB1 Tube (vihreä korkki)
  3. QuantiFERON TB2 Tube (keltainen korkki)
  4. QuantiFERON Mitogen Tube (violetti korkki)

Tarkista aina putken kelpoisuusaika!

Näytteenotto

Näytteenottojärjestys: Nil (harmaa), TB1 (vihreä), TB2 (keltainen), Mitogen (violetti).

HUOM! Ota näytettä mustaan merkkiviivaan asti (validoitu näytetilavuus 0,8 - 1,2ml). Huomioi tämä avo-/ siipineulalla otettaessa. Käännä putkia 8-10 kertaa ylösalaisin niin että koko sisäpinta kastuu verellä, koska antigeenit ovat kuivattuina putkien sisäpinnoille. Perhosneulalla otettaessa tulee ottaa ns. hukkaputki ennen varsinaisia näytteitä.

Näyte (minimi)

3 x 1.0 ml (0,8-1,2 ml)

Ohje laboratoriolle

Näytteen käsittelyssä huomioitava:

  • Potilaan nimitarra kaikkiin neljään putkeen
  • Antigeenit on kuivattuina putkien sisäpinnoilla, joten sekoittaminen on tärkeää! Käännä putki 8-10 kertaa ylösalaisin tai ravistele putkea 5 sekuntia voimakkaasti. Siirrä näytteet inkubointiin

Inkubointi:

  • Mahdollisimman nopeasti.
  • Sekoita putket vielä ennen inkubointia kuten edellä.
  • Inkuboi näytettä pystyasennossa 16-24 tuntia, +37°C:ssa (±0.5°C).
Tee tehdystä inkuboinnista selvä merkintä putken kylkeen!

Aluelaboratoriot: lähettäessänne putket VKS:ään, laittakaa ne muovipussiin ja mukaan lappu, jossa lukee onko inkubaatio jo tehty vai ei!

Sentrifugointi:

Sentrifugoi 2500 kierrosta/15 min.

Näytteen säilytys

Veriputket pidetään huoneenlämmössä, niitä ei saa laittaa jääkaapiin eikä pakastaa.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä, oltava perillä 3 vrk:n kuluessa. Lähetys primääriputkessa; plasmaa ei tarvitse erottaa. Hemolyysi putkessa ei haittaa.

Aluenäytteenotto

Aluelaboratoriot: lähettäessänne putket VKS:ään, laittakaa ne muovipussiin ja mukaan lappu, jossa lukee onko inkubaatio jo tehty vai ei!

Viitearvot

alle 0.35 IU/ml

Tulkinta

Viitealue:

Reaktiivinen 0.50 IU/ml
Raja-arvoinen 0.35-0.50 IU/ml
Non-reaktiivinen alle 0.35 IU/ml
Positiivisen tuloksen katsotaan merkitsevän joko aktiivia tai latenttia TB-infektiota.

Tulokseen liittyy lausunto. M. tuberculosis-infektion lisäksi harvinaiset M. marinum, M. kansasii ja M. szulgai - infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen. Yleisesti ottaen reaktion peptideille voidaan katsoa olevan spesifi eikä BCG-rokotus aiheuta positiivista tulosta.

Negatiivinen tulos ei sulje pois aktiivin tuberkuloosin mahdollisuutta. Erittäin vaikeassa TB- infektiossa ja vahvasti immunosuppressoiduilla potilailla negatiivinen tulos on mahdollinen mutta harvinainen.

Lymfopenian yhteydessä tulosten tulkinta on epävarmaa. B - TbIFNg -tutkimusta suunniteltaessa on suositeltavaa mitata lymfosyyttien taso puutteelle altistavissa kliinisissä tilanteissa. Lymfopeniapotilailla B -LyTbIFN (6174) on suositeltavampi testi herkistymisen osoittamiseksi.

Kun esiintyy voimakkaampaa spontaania IFN-gammaeritystä (nollaputki=Nil yli 1 IU/ml), laboratorio toistaa tuloksen harkinnan perusteella, ja ottaa huomioon sen tuloksessa ja lausunnossa. Taustastimulaatio voi johtua potilaan muusta samanaikaisesta infektiosta tai näytteen ottamiseen/ käsittelyyn liittyvästä teknisestä ongelmasta.

Jos kontrollimitogeeniputki ei anna yli 0.50 IU/ml- ylittävää tulosta, jää potilaan lymfosyyttien toimintakyky epäselväksi eikä reaktiotulosta M. tuberculosis-antigeeneille voi antaa.

Laboratorion tutkimuksesta antamaa lausuntoa varten lähetteessä on hyvä olla mainittuna tutkimusindikaatio (oirekuvaus, bakteerikontaktin osoittaminen, immunosupressiivinen tai biologinen lääkehoito tai sen aloittaminen, aktiivin tai latentin tubin epäily).

Testituloksen tulkinta vaatii hoitavalta lääkäriltä kokemusta. Tarvittaessa on syytä konsultoida tuberkuloosiasiantuntijaa.

Yhteyshenkilöt

Ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta, (06) 213 2840

Muutokset

*25.8.2016 Näyteastiamuutos.
*16.12.2016 Korjattu näytteenotto- ja lähetyspäivät