Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-Immunoglobuliinin raskaan ketjun (IgH) geenin uudelleenjärjestymä luuytimestä (6176 Bm-IgH-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.10.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

Immunoglobuliinigeenin uudelleenjärjestyminen on B-solun kypsymiseen liittyvä prosessi, joka muodostaa pohjan vasta- aineiden monimuotoisuudelle. IgH-geenin uudelleenjärjestyminen on hierarkinen tapahtuma, jossa ensin yhtyvät D- ja J- geenit, jonka jälkeen V-geeni liittyy DJ-kompleksiin. VDJ-rekombinaatiota seuraa konstantin geenialueen liittyminen syntyneeseen uudelleenjärjestymään transkription ja pujonnan tasolla tapahtuvien mekanismien kautta. Monimuotoisuutta luovat niin lukuisten käytössä olevien V- D- ja J-geenien repertuaari, kuin myös entsymaattiset reaktiot, jotka pilkkovat pois normaalia ituratasekvenssiä geenien junktiokohdissa ja syntetoivat uniikkeja nukleotideja liitoskohtiin. Myös V-geeniin syntyvät somaattiset hypermutaatiot lisäävät immunoglobuliinimolekyylien monimuotoisuutta.

Koska kukin B-solu uudelleenjärjestää IgH-geeninsä uniikkiin tapaan, voidaan terveen henkilön näytteessä tavallisesti havaita vain polyklonaalinen uudelleenjärjestymien kirjo. Klonaalisessa B-lymfoproliferatiivisessa taudissa pahanlaatuinen klooni voi käsittää valtaosan lymfaattisista soluista, ja tällöin myös klonaalisen solun sisältämä IgH-uudelleenjärjestymä voidaan havaita molekyyligeneettisin keinoin. IgH-geenin uudelleenjärjestyminen ei ole täysin spesifinen B-lymfoproliferatiivisille taudeille, koska sitä tavataan toisinaan myös T-lymfoproliferatiivisissa taudissa (ristilinjaisuus). Tunnetaan myös tiloja, joissa klonaalisuuteen ei välttämättä liity pahanlaatuista kasvua (esim. MGUS ja MBL), mutta jotka voivat altistaa pahanlaatuiseen kasvuun.

Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista PCR-teknikkaa klonaalisen solupopulaation osoittamiseen. Tutkimuksessa käytetään hyväksi ensisijaisesti BIOMED-2-protokollan mukaista multiplex-PCR-analyysiä. Genomisesta DNA:sta monistetaan viidellä PCR-alukeseoksella jaksoja IgH-geenistä klonaalisen uudelleenjärjestymän osoittamiseksi. Käytettävistä alukeseoksista kolme on tarkoitettu täydellisen VDJ-uudelleenjärjestymän toteamiseen ja kaksi epätäydellisen DJ-uudelleenjärjestymän havaitsemiseen. Monoklonaalisen PCR-tuotteen erottamiseksi polyklonaalisesta tai oligoklonaalisesta taustasta, monistetulle PCR-tuotteelle tehdään heteroduplex-käsittely ja tuote erotetellaan polyakryyliamidigeelillä. Klonaalisuus varmistetaan tarvittaessa DNA-sekvensoinnilla. Sekvensoituun klonaaliseen IgH-uudelleenjärjestymään voidaan tarvittaessa suunnitella spesifinen ASO-PCR-aluke, jota käytetään TaqMan-PCR-pohjaisessa kvantitatiivisessa jäännöstautianalyytikassa (katso tutkimus 12475 Bm-IgH-QD)

Indikaatiot

Lymfoproliferatiivisten tautien diagnostiikka.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä. Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä, mutta on tehtävissä myös verestä, ks. 6175 B -IgH-D.

Menetelmä

PCR + PAGE. Tarvittaessa DNA-sekvensointi.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki. Suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity.

Näytteenotto

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydinaspiraattia CPT-putkeen. Heti näytteenoton jälkeen sekä ennen sentrifugointia putkea tulee käännellä 8-10 kertaa ylösalaisin. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Luuydinbiopsia steriiliin keittosuolaa sisältävään pieneen putkeen.

Näyte (minimi)

4 ml (3 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue Sairaalageneetikot: 050 515 0361, (02) 313 3897, 050 340 8701, (02) 313 7156 Lääkärit: 050 597 2027, 050 411 2237 Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.10.2018 Uusi tutkimus