Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Abacavir-yliherkyys, HLA-assosiaatio, DNA-tutkimus (6206 B -HLAAbac )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.7.2022

Tekopaikka

SPR Veripalvelu/Kudostyypitysosasto 029 300 1796.

Lähete

SPR kudostyypitysosasto, HLA/Tautiassosiaatio/farmakogenetiikka (fi, sv). Lähete täytetään asianmukaisesti.

Yleistä

Abakaviiri-yliherkkyys liittyy vahvasti HLA-B*57:01-alleeliin ja kyseisen HLA-alleelin huomioimisen yksilöidyn lääkehoidon suunnittelussa on osoitettu merkittävästi alentavan yliherkkyysreaktion riskiä (Mallal S ym. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med 2008;358(6):568).

Indikaatiot

Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Näyteastia

6 ml EDTAputki (lila korkki).

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*25.6.2014 Uusi tutkimus.
*29.7.2022 Nayteastia 6 ml EDTA.