Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Leukosyyttien sopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet (6228 S -LeuXCDC )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.3.2021

Tekopaikka

SPR Veripalvelu/Kudostyypitysosasto 029 300 1796.

Lähete

SPR kudostyypitysosasto, Leukosyyttien sopivuuskoe (fi, sv).

Saajalle täytetään myös lähete SPR kudostyypitysosasto,Leukosyyttivasta-aineet (fi, sv).

Jos sopivuuskoe otetaan samanaikaisesti sekä luovuttajalta että saajalta voidaan käyttää samaa lähetettä. Laboratoriojärjestelmään molemmille tilataan 6228 S -LeuXCDC.

Jos potilas on saanut hoidoksi anti-CD3 tai anti-OKT3 vasta-ainetta on siitä mainittava lähetteessä, koska se aiheuttaa sytotoksisuustestisssä väärän positiivisen reaktion. Rituksimabi voi aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen B-solujen virtaussytometrisessä sopivuuskokeessa ja lääkkeen antamisesta on syytä mainita lähetteessä. Lähetteeseen on myös merkittävä, jos potilas saanut verensiirtoja ja jos on, milloin viimeksi.

Yleistä

Valkosolujen sopivuuskokeella tutkitaaan, onko potilaalla vasta-aineita kudoksen luovuttajaa vastaan. Negatiivinen tulos on elinsiirron edellytys. Luuytimen siirrossa positiivinen koe ei kuitenkaan ole ehdoton este siirrolle, mutta vasta-aineiden olemassaolo on tiedettävä ennen siirtoa. Leukosyyttien sopivuuskokeella voidaan seurata vasta-ainevälitteistä hylkimisreaktiota ja sen vastetta hoidolle siirron jälkeen. Sopivuuskoe otetaan kahdesti:

  1. omaismunuaissiirtoa selviteltäessä ja
  2. 3 vrk ennen siirtoleikkausta

niin potilaalta kuin luovuttajaltakin. Lisäksi tutkimus voidaan tilata siirron jälkeisen hyljinnän syyn selvittämiseksi. Mikäli siirtopäivä pitkittyy, tutkimus uusitaan 3 kk välein.

Indikaatiot

Omaissiirtoa edeltävä ristikoe tai elinsiirtoa odottavan potilaan ristikoe päivän seerumilla.

Esivalmistelut

Näytteenotto maanantaista torstaihin ennen klo 12.30. Tutkimusta tilattaessa on vastattava kysymykseen "Luovuttajan näyte?", luovuttajan tutkimusta ei laskuteta. Vastaukseksi luovuttajan tutkimukseen tulee "EI VASTATA".

Omaissiirtoa edeltävän 6228 S -LeuXCDC:n näytteenottopäivä on sovittava etukäteen SPR:n kanssa.

Menetelmä

Sytotoksinen menetelmä.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa. Jos tutkimus halutaan kiireellisenä, siitä on aina sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Näyteastia

5 ml seerumiputki potilasnäytettä varten ja 3x6 ml ACD-putki luovuttajan näytettä varten.

Näyte (minimi)

2 ml seerumia potilaasta, 3 x 6 ml ACD-sitraattiverta kudoksen luovuttajasta. Lapsilta riittää 1 ml seerumia, vaikeissa tapauksissa ehdoton minimi on 0.5 ml.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä pikapostina. Lähetteen etusivun tiedot ja lähetystapa ilmoitetaan SPR:ään faxilla 029 300 1608.

Viitearvot

Lausunto

Linkit

S –Leukosyyttien sopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet (S -LeuXCDC, SPRV 3692)

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*19.3.2021 Lähetelomakkeet päivitetty.