Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Perinnöllisen sferosytoosin osoitus (6233 B -Sferos )

Tarkistettu

9.9.2015

Tekopaikka

ISLAB p. 044 717 87506.

Indikaatiot

Perinnöllisen sferosytoosin osoitus.

Menetelmä

Punasolujen EMA-värjäytyvyys analysoidaan virtaussytometrillä.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (lila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml EDTA-verta ja kaksi sivelyvalmistetta.

Ohje laboratoriolle

Tutkittavan näytteen lisäksi lähetetään 2 kpl 3 ml EDTA-verinäytteitä kontrollinäytteiksi. Kontrollinäytteillä tulee olla normaali verenkuva. Kontrollinäyteputkiin merkitään "B-Sferos, kontrolli 1" ja "B-Sferos, kontrolli 2" sekä näytteenottopvm ja -aika. Kontrollinäytteistä ei tarvita henkilötietoja tai sivelyvalmisteita.

Näytteen säilytys

Säilytys jääkaapissa max. 48h.

Näytteen lähetys

Ma - to kylmälähetys.

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 2.0 - 6.0 nmol/l

Tulkinta

Virtaussytometrisessa sferosytoosi (värinsitomis-)testissä mitataan eosin-5-maleimidilla (EMA) värjättyjen ehjien punasolujen fluoresenssin intensiteettiä. EMA reagoi punasolun solukalvon Band 3 proteiinin kanssa. Band 3:n puutos tai poikkeavuus voi johtaa vähentyneeseen fluoresenssiin, mikä nähdään punasoluissa perinnöllisessä sferosytoosissa, mutta myös muutamassa muussa harvinaisessa punasolujen solukalvon taudissa. Potilasnäytettä verrataan 6 kontrolli näytteeseen, jolloin pystytään arvioimaan potilaan ja kontrollien EMA-värjäytyvyyden suhdetta, joka on normaalisti yli 0.8.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*09.09.2015 Uusi tutkimus.