Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Perinnöllisen sferosytoosin osoitus (6233 B -Sferos )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

25.5.2020

Tekopaikka

Fimlab Tampere, virtaussytometrian laboratorio, p. 03-311 76535.

Indikaatiot

Hemolyyttisen tilan selvittely, lähinnä perinnöllisen sferosytoosin diagnosointi.

Esivalmistelut

Punasolumorfologian tarkastelu (2643 B-Morfo) suositellaan pyydettäväksi samassa yhteydessä, mikäli ei ole tutkittu jo erikseen.

Menetelmä

Fluoresoiva eosiini-5-maleidimi- väri sitoutuu punasolukalvon bandIII-proteiiniin. Tutkittavien punasolujen fluoresenssi-intensiteettiä mitataan virtaussytometrialla. Perinnöllisessä sferosytoosissa, ja joissakin muissa punasolukalvopoikkeavuuksissa, fluoresenssi on normaalia matalampi. Potilasnäytettä verrataan kontrollinäytteisiin.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (lila korkki) tai EDTA microtainer-putki.

Näyte (minimi)

3 ml (0.5 ml) EDTA-verta.

Ohje laboratoriolle

Tutkittavan näytteen lisäksi lähetetään 2 kpl 3 ml EDTA-verinäytteitä kontrollinäytteiksi. Kontrollinäytteillä tulee olla normaali verenkuva. Kontrollinäyteputkiin merkitään "B-Sferos, kontrolli 1" ja "B-Sferos, kontrolli 2" sekä näytteenottopvm ja -aika. Kontrollinäytteistä ei tarvita henkilötietoja tai sivelyvalmisteita.

Näytteen säilytys

Säilytys jääkaapissa max. 48h.

Näytteen lähetys

Ma - to näytteenottopäivänä huoneenlämmössä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Suhdeluku alle 0.85 on poikkeava. Mikäli potilaalla on todettu coombs-negatiivinen hemolyysi ja sferosyyttejä, kokonaisuus viittaa vahvasti perinnölliseen sferosytoosiin.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Tampere: Ayl Samuli Rounioja, p. 03-311 77953.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*09.09.2015 Uusi tutkimus.
*25.5.2020 Tekopaikkamuutos