Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (6266 P -aFXaRiv )

Tarkistettu

9.6.2015

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74303.

Yleistä

Rivaroksabaani (Xarelto) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan hyytymistekijän Xa estoon. Rivaroksabaania on käytetty laskimotromboembolian ehkäisyssä polven ja lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen jälkeen, ts. lyhytaikaisessa (10 pv-5 vko) tromboosiprofylaksiassa. Lääke on saanut v. 2012 myyntiluvan aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn eteisvärinää sairastavilla sekä akuutin laskimotukosen hoitoon aikuispotilailla.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 1-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 7-11 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

P -aFXaRiv -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta.

Indikaatiot

Rivaroksabaanin pitoisuusseuranta erityistilanteissa.

Menetelmä

Tutkimuksessa määritetään, kuinka paljon tutkittava plasma inhiboi aktivoitua hyytymistekijä X:ta (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan rivaroksabaanipitoisuudeksi käyttämällä tunnettua rivaroksabaanivakiota.

Tekotiheys

Arkipäivisin päiväaikaan.

Näyteastia

2 x 2 ml:n Na-sitraatti-putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

0.3 ml sitraattiplasmaa.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Aluenäytteenotto

Näyte on sentrifugoitava (2500 g, 15 min huoneenlämmössä), plasma erotettava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*9.6.2015 Uusi tutkimus