Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (6266 P -aFXaRiv )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.11.2020

Tekopaikka

Fimlab Tampereen toimipiste/Fimlab Contact Center: (03) 311 77800 valitse VIP-nro.

Indikaatiot

Normaalisti rivaroksabaanipitoisuuden seuranta ei ole tarpeen. Pitoisuuden määrittäminen on tarpeen erikoistilanteissa kuten epäiltäessä ali- tai yliannostusta ja haluttaessa tietää antikoagulaation aste esim. ennen päivystysleikkausta. Periaatteessa tutkimusta voi käyttää myös komplianssin tutkimiseen, mutta lääkkeen lyhyen puoliintumisajan takia tutkimus kertoo vain lääkkeen käyttämisestä lähiaikana.

Huom! Tutkimusta voidaan käyttää myös apiksabaani-pitoisuuden arvioimiseksi. Ks. tarkemmat ohjeet kohdasta Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han.

Menetelmä

Tutkimuksessa määritetään, kuinka paljon tutkittava plasma inhiboi aktivoitua hyytymistekijä X:ta (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan rivaroksabaanipitoisuudeksi käyttämällä tunnettua rivaroksabaanivakiota.

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Näyteastia

2 ml:n Na-sitraatti-putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Näyte (minimi)

0.3 ml sitraattiplasmaa.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä, jos lähetetään näytteenottopäivänä. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Ei jääkaappisäilytystä.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä näytteenottopävinä. Pakastetut näytteet lähetetään pakastelähetyksenä.

Aluenäytteenotto

Näyte on sentrifugoitava (2500 g, 15 min huoneenlämmössä) ja plasma erotettava muoviputkeen.

Viitearvot

Normaalisti plasmassa ei ole rivaroksabaania

Tulkinta

Menetelmän mittausalue on 20 – 500 µg/l.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 1-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika on normaalisti 7-11 h. P -aFXaRiv -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta päätöksentekorajat ovat vielä vakiintumatta.

Huom! Mikäli tutkitaan apiksabaanipitoisuutta tulee tulos kertoa 1.2:lla. Katso tarkemmin kohdasta Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*9.6.2015 Uusi tutkimus
*12.11.2020 Tekopaikkamuutos.