Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -von Willebrand-tekijä, aktiivisuus (GPIb sitoutuminen), % (6334 P -vWF-Akt )

Tarkistettu

25.4.2017

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74303 tai 74330, päivystysaikana 471 74330 tai 471 72645.

Yleistä

Von Willebrand -tekijä, joka toimii hyytymistekijän VIII kantajamolekyylinä, voi olla poikkeva siten, ettei se kykene sitomaan F VIII:aa normaaliin tapaan.

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely. von Willebrandin taudin diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Menetelmä

Verihiutaleiden pintareseptorin ja vWF:n sitoutumisesta aiheutuvan agglutinaation mittaus. Menetelmä perustuu vWF:n sitoutumiseen rekombinantti GPIb (rGPIb) –reseptoriin. rGPIb sitoutuu lateksipartikkelien pinnalle kiinnitettyyn anti-rGPIb -vasta-aineeseen. Potilasnäytteen vWF sitoutuu rGPIb-proteiiniin aiheuttaen mitattavan agglutinaation. Rekombinanttiproteiinissa rGPIb on kaksi ns. gain-of-function –mutaatiota, joiden ansiosta ristosetiiniä (perinteisesti käytetty vWFaktivaattori) ei tarvita määrityksessä.

Näyteastia

Aikuiset ja isot lapset: 2 ml:n Na-sitraatti 3.2% (hyytymistekijäputki, vaaleansininen korkki)

Pienet lapset: 3x0.5 ml Na-sitraatti 3.2% mikroputki (kimatest®)

Näytteenotto

Muista ottaa ns. hukkaputki (seerumiputkeen). Hepariinin (=antikoagulantti) joutuminen näytteeseen on näytteenoton tavallisin virhe. Jos näyte on otettava heparinisoidun kanyylin kautta, on sen läpi vedettävä ainakin 4-6 ml verta ennen näytteenottoa.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Plasma erotellaan kahteen putkeen ja pakastetaan välittömästi (-40 – -70 °C).

Näytteen säilytys

Plasma säilytetään pakastettuna (-40 – -70 °C). Seisota putkia korkeintaan tunti huoneenlämmössä (ei kylmässä) ennen sentrifugointia.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

50 - 190 %

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.10.2014 Uusi tutkimus. Korvaa tutkimuksen 4032 P –vWfRCo.