Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (6348 P -aFXaApi )

Tarkistettu

1.2.2017

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74303.

Yleistä

Apiksabaani (EliquisR) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan hyytymistekijän Xa estoon.

Apiksabaanin käyttö on hyväksytty tällä hetkellä laskimotromboembolian ehkäisyyn elektiivisen polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen (lyhytaikainen tromboosiprofylaksia), syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon, sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisyyn sekä aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla.

Indikaatiot

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava.

Menetelmä

Määritetään, kuinka paljon tutkittava plasma inhiboi aktivoitua hyytymistekijä X:ta (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan apiksabaanipitoisuudeksi käyttämällä tunnettua apiksabaanivakiota.

Tekotiheys

Arkipäivisin päiväaikaan.

Näyteastia

2 x 2 ml:n Na-sitraatti-putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

0.3 ml sitraattiplasmaa.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Aluenäytteenotto

Näyte on sentrifugoitava (2500 g, 15 min huoneenlämmössä), plasma erotettava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Tulkinta

Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 3-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on n. 12 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto. Ongelmatilanteissa, kuten munuaisten vajaatoiminta, hätäkirurgia tai muu toimenpide, hoidon epäonnistuminen, akuutti verenvuoto tai muu komplikaatio, pitoisuusmääritystä voidaan tarvita. Saavutettavat apiksabaani-pitoisuudet riippuvat käytetystä annostelusta, kliinisestä tilanteesta ja näytteenottoajankohdasta.

P -aFXaApi -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukaan leikkauspotilaiden tukosprofylaksiassa annoksella 2,5 mg x2 saavutettu huippupitoisuus Cmax on km. 77 µg/l (41-146) ja Cmin 51 µg/l (23-109). Vastaavasti eteisvärinäaineistossa annoksella 2,5 mg x2 saavutettu huippupitoisuus Cmax oli km. 123 µg/l (69-221) ja Cmin 79 µg/l (34-162) sekä annoksella 5,0 mg x2 saavutettu huippupitoisuus Cmax oli km. 171 µg/l (91-321) ja Cmin 103 µg/l (41-230).

Samanaikainen muu FXa-estolääkitys vaikuttaa myös tulokseen (esim. hepariini, LMWH-hoito siirtymävaiheessa tai rivaroksabaani).

Apiksabaani vaikuttaa myös muihin, FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin. Apiksabaanin antikoagulaatiovaikutus voi näkyä seuraavissa hyytymisaktiivisuutta kuvaavissa laboratoriotutkimuksissa:

4520 P -INR (Tromboplastiiniaika, INR-tulostus) ei ole riittävän herkkä osoittamaan apiksabaanin vaikutusta ja etenkin HUSLABissa käytössä oleva reagenssi on epäherkkä. Apiksabaanin pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka INR on normaali tai vain hieman noussut.

2783 (Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika) ei ole riittävän herkkä osoittamaan apiksabaanin vaikutusta. APTT-aika voi pidentyä apiksabaanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Apiksabaani ei vaikuta trombiiniaikaan (2782 P -Trombai).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.2.2017 Uusi tutkimus