Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (6348 P -aFXaApi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.01.2021

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy/Fimlab Contact Center: (03) 311 77800 valitse VIP-nro.

Yleistä

Normaalisti apiksabaanipitoisuuden seuranta ei ole tarpeen. Pitoisuuden määrittäminen on tarpeen erikoistilanteissa kuten epäiltäessä ali- tai yliannostusta ja haluttaessa tietää antikoagulaation aste esim. ennen päivystysleikkausta. Periaatteessa tutkimusta voi käyttää myös komplianssin tutkimiseen, mutta lääkkeen lyhyen puoliintumisajan takia tutkimus kertoo vain lääkkeen käyttämisestä lähiaikana.

Menetelmä

Fotometrinen (synteettisen kromogeenisen substraatin avulla).

Menetelmä mittaa kuinka paljon potilaan plasma inhiboi hyytymistekijä X:tä (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan apiksabaanipitoisuudeksi käyttämällä tunnettua apiksabaanivakiota.

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Häiriötekijät

Tutkimus ei ole spesifinen apiksabaanille ja myös muut hyytymistekijä Xa:han vaikuttavat lääkkeet (esimerkiksi pienimolekyyliset hepariinit) näkyvät tässä tutkimuksessa vääränä pitoisuutena, vaikka potilasta ei olisi hoidettu apiksabaanilla.

Tutkimus ei sovellu anti-FXa-aktiivisuuden mittaamiseen andeksaneetti alfan antamisen jälkeen (menetelmä arvioi tällöin lääkepitoisuuden virheellisen suureksi). Näissä tapauksissa hoidon seurannan tulee perustua pääasiassa kliinisiin parametreihin.

Näyteastia

2 ml:n Na-sitraatti-putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki) ja lisäaineeton hukkaputki.

Näytteenotto

4 ml verta lisäaineettomaan hukkaputkeen ja 2 ml verta sitraattiputkeen.

Näyte (minimi)

0.3 ml sitraattiplasmaa.

Näytteen säilytys

Plasma säilyy 2 vrk huoneenlämmössä ja ainakin kuukauden pakastettuna. Ei jääkaappisäilytystä.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä näytteenottopäivänä, pakastetut näytteet pakastelähetyksenä.

Aluenäytteenotto

Näyte on sentrifugoitava (2500 g, 15 min huoneenlämmössä)ja plasma erotettava muoviputkeen.

Viitearvot

Normaalisti plasmassa ei ole apiksabaania.

Tulkinta

Menetelmän mittausalue on 20 – 500 µg/l.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 3-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika on normaalisti 12 h. P -aFXaApi -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta päätöksentekorajat ovat vielä vakiintumatta.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.2.2017 Uusi tutkimus.
*26.01.2021 Tekopaikkamuutos.