Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Sa-Syljen kortisoli (6358 Sa-Korsol )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.6.2015

Tekopaikka

HUSLAB/Naistenklinikan laboratorio/(09) 471 72932.

Yleistä

Syljen kortisoli on plasman ultrafiltraattia, joka kuvaa seerumin vapaata, biologisesti aktiivia kortisolifraktiota (sylki/seerumi-suhde=1:50). Syljen kortisolin pitoisuus noudattaa normaalia vuorokaudenajan vaihtelua. Syljen kortisolipitoisuus on korkeimmillaan aamulla ja matalimmillaan keskiyöllä. Terveillä henkilöillä klo 23-24 kerätyssä sylkinäytteessä kortisolin pitoisuus on massaspektrometrisellä menetelmä määritettynä alle 3 nmol/l, mutta vaihtelee menetelmästä riippuen. Cushingin taudissa kortisolin normaali vuorokausivaihtelu puuttuu ja iltayön syljen kortisoliarvot ovat yleensä selvästi koholla. Sa-Korsolin sensitiivisyys Cushingin taudin seulonnassa on 91-93%, kun spesifisyys on 100 %. Syljen kortisoli on julkaisujen mukaan Cushingin taudin seulonnassa parempi tai ainakin yhtä hyvä kuin perinteiset seulontakokeet dU-Korsol ja lyhyt DXM-estokoe.

Indikaatiot

Cushingin taudin (hyperkortisolismin) seulontatutkimus.

Esivalmistelut

Fyysistä rasitusta tulee välttää 3 tuntia ja hampaiden pesua sekä ruokailua 1 tunti ennen sylkinäytteen keräystä. Sylkinäyte kerätään iltayöstä klo 23-24 välillä. Kortisolilääkkeet (prednisoni ym.) vaikuttavat seerumin kortisolin pitoisuuteen ja myös sylkimääritykseen. Hydrokortisonivoiteet, joita normaalisti saa apteekista, eivät häiritse määritystä, mikäli voide ei pääse kontaminoimaan sylkinäytettä esim. käsien kautta. Mitään syljen eritystä lisääviä aineita, kuten sitruunamehua, ei saa käyttää näytteenoton yhteydessä. Suu on hyvä huuhdella puhtaalla vedellä ja tyhjentää ennen keräyksen aloitusta.

Potilasohje

Sisätautien poliklinikalta annetaan syljen kortisolinäytteen keräykseen erillinen potilasohje sekä keräystarvikkeet.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluttua.

Häiriötekijät

Kortisolilääkkeet prednisoni ym.

Näyteastia

Syljenkeräysputki Salivette Cortisol, Code Blau, ref 51.1534.500, Sarstedt Oy. Sinikorkkinen 2-kerroksinen polypropyleeni-polyetyleeniputki, jossa synteettinen vanutukko.

Näytteenotto

Sylkinäyte kerätään iltayöstä klo 23-24 välillä. Puolen tunnin poikkeama ajoista ei ole kriittinen. Näyte otetaan Salivette-keräysputkeen, joka annetaan potilaalle sairaalan osastolta tai poliklinikalta.

Näyte (minimi)

1-2 ml sylkeä.

Ohje laboratoriolle

Ennen pakastamista näyte sentrifugoidaan 2 min 1000 x g. Sisäputki vanun kanssa hävitetään ja vain sylki ulommassa putkessa (+ sininen korkki) pakastetaan.

Näytteen säilytys

Sylkinäyte (Salivette-putki) säilytetään keräyksen jälkeen jääkaapissa ja toimitetaan seuraavana päivänä laboratorioon.

Sylkinäyte säilyy tarvittaessa huoneenlämmössä vuorokauden ja jääkaapissa 3-5 päivää. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe kylmälähetys, pakastetut pakasteena.

Viitearvot

kaikki alle 3 nmol/l

Tulkinta

Iltayöllä kerätty syljen kortisoli (Sa-Korsol, klo 23-24) on sensitiivinen Cushingin oireyhtymän (hyperkortisolismin) seulontatutkimus.

Kirjallisuudessa esitetyt syljen kortisolin raja-arvot ovat hyvin menetelmäkohtaisia ja tuloksen tulkinta edellyttää sen vertaamista laboratorion omiin viitearvoihin. Eräät immunologiset menetelmät antavat jopa 2 - 2,5-kertaista tulostasoa verrattuna HUSLABissa käytettävään spesifiseen nestekromatografia-tandem massaspektrometriaan (LC-MS/MS).

HUSLABin viitearvot (alle 3.0 nmol/l) perustuvat 65 terveen aikuisen sylkinäytteisiin.

Mayo Clinical laboratoriot käyttävät vastaavaa LC-MS/MS menetelmää syljen kortisolille ja heidän viitearvonsa sylkinäytteille ovat

klo 7 - 9 2,8 - 20,7 nmol/l
klo 15 - 17 alle 11,1 nmol/l
klo 23 - 24 alle 2,8 nmol/l.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*17.03.2015 Uusi tutkimus
*1.6.2015 Uusi tutkimusnumero