Vaasa, laboratorio-ohjekirja

F -Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo (kval) (6375 F -ParaNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.12.2020

Tekopaikka

HUSLAB/Bakteriologian laboratorio, puh. 050 427 1229 tai (09) 471 73040

Indikaatiot

Epäily suoliston alkueläininfektiosta.

Mikäli on syytä epäillä esim. matotautia, tulee käyttää ulosteen parasiittien mikroskopiatutkimusta (2455 F -Para-O).

Potilasohje

HUSLAB/Ulosteen parasiittinäyte F-ParaNhO.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla. Geenimonistukseen perustuva testi, jolla voidaan todeta ulostenäytteestä tärkeimmät ripulia aiheuttavat alkueläinpatogeenit: Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. (C. parvum tai C. hominis), Entamoeba histolytica ja Dientamoeba fragilis.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

Copan eNAT® -putki. Ulostetta siirrostetaan eNAT-putkeen nukkatikulla (esim. Copan regular/FLOQswabs tai vastaava). Jos eNAT-putkia ei ole saatavilla, voi näytteen ottaa tyhjään kierrekorkilliseen purkkiin (esim. ulostepurkki). Näyteputket ja -purkit laitetaan näytteenoton jälkeen muovipussiin.

Näyte (minimi)

Tuore ulostenäyte.

Näytteen säilytys

eNAT-putkessa 7 vrk jääkaapissa +5 °C (ulostenäytepurkissa 3 vrk), pitempiaikainen säilytys -20 °C. Amebat säilyvät huonosti tuoreulosteessa. Formaliiniulostetta on myös mahdollista käyttää, mutta ainakin pienet Dientamoeba fragilis -määrät saattavat jäädä havaitsematta formaliiniulosteesta. Nukleiinihapot säilyvät hyvin eNAT-putkessa.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Normaali tulos on negatiivinen. G. lamblia ja E. histolytica ovat aina kliinisesti merkittäviä löydöksiä ja tulisi Suomen oloissa hoitaa sekä oireisilta että oireettomilta potilailta. G. lamblia -löydöksessä kontrollinäyte 1 ja 2 kuukauden kuluttua sekä E. histolytica -löydöksessä 1 kuukauden kuluttua lääkityksen loppumisesta voi olla aiheellinen. D. fragilis saattaa löytyä myös oireettomilta henkilöiltä, etenkin lapsilta. Oireettomien henkilöiden hoitoa ei suositella. Cryptosporidium-löydös liittyy lähes aina ripuliin, mutta hoito on tarpeen vain harvoin infektion rajoittuessa itsestään ellei potilaalla ole immuunipuutosta. Tutkimus ei löydä Suomen oloissa erittäin harvinaisia alkueläinpatogeeneja kuten Cyclospora, Cystoisospora, Sarcocystis, Balantidium coli tai mikrosporidiat. Tutkimus ei myöskään havaitse matoinfektioita (esim. madonmunia). Nukleiinihapon monistukseen perustuva testi on herkempi kuin mikroskopointi ja siksi yksi ulostenäyte yleensä riittänee.

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: Mikrobiologi Anne-Marie Kerttula: anne-marie.kerttula(at)hus.fi / 050 428 6601 ja mikrobiologi Jenni Antikainen: jenni.antikainen(at)hus.fi / 050 452 6712 Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*1.2.2019 Tekopaikkamuutos.
*11.10.2019 väliaikainen ohje potilasohjeisiin (linkit eivät toimi).
*26.5.2020 lisätty vaihtoehtoinen näyteastia
*15.12.2020 tarkennettu säilytysaika