Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Infliksimabi (6381 S -Infli )

Tarkistettu

18.5.2020

Tekopaikka

Yhtyneet Medix Laboratoriot/(09) 50605433.

Indikaatiot

Annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Esivalmistelut

Tilattaessa on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

  • Potilaan käyttämä lääke
  • Diagnoosi, johon lääke käytössä

Tilaa tarvittaessa myös 6380 S -InfliAb.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näytteenotto

Jos pyydetään samanaikaisesti myös 6380 S -InfliAb, otetaan näyte 5 ml:n seerumiputken ja erotellaan näytteet eri putkiin lähetystä varten.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Näytteen lähetys

Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä, muuten huoneenlämmössä.

Viitearvot

Tavoitealue on 2-10 mg/l.

Tulokset välillä 12-30 AU/ml ovat raja-arvoisesti kohonneita. Tulos ilmoitetaan tällöin alle 30 AU/ml.

Tulkinta

Tavoitealueella hoidon teho on kliinisissä aineistoissa keskimäärin hyvä. Yli tavoitealueen olevan jäännöspitoisuuden ei ole voitu osoittaa antavan parempaa hoitovastetta tai lisähyötyä (kenties toisinaan havaittavan iriitin hoitovastetta lukuun ottamatta). Alle tavoitealueen olevien jäännöspitoisuuksien osalta annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä voi olla hyötyä, jos matalan pitoisuuden taustalla ei ole potilaalle kehittyneet lääkevasta-aineet.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529