Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Adalimumabi (6382 S -Adali )

Tarkistettu

4.7.2016

Tekopaikka

Yhtyneet Medix Laboratoriot/(09) 52561.

Indikaatiot

Annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Esivalmistelut

Tilattaessa on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

  • Potilaan käyttämä lääke
  • Diagnoosi, johon lääke käytössä

Tilaa tarvittaessa myös 6379 S -AdaliAb.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).

Näytteenotto

Jos pyydetään samanaikaisesti myös 6379 S -AdaliAb, otetaan näyte 5 ml:n seerumiputken ja erotellaan näytteet eri putkiin lähetystä varten.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Näytteen lähetys

Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä, muuten huoneenlämmössä.

Tulkinta

Jäännöspitoisuus tulisi olla yli 0.33 mg/l ainakin Crohnin taudin hoidossa. Keskimääräiset hyvän hoitotason pitoisuudet ovat luokkaa 5- 10 mg/l, mutta kliinistä vastetta voidaan siis saada tätäkin pienemmillä jäännöspitoisuuksilla. Annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä saattaa tällöin kuitenkin olla hyötyä.

S -Adalimu ja 6381 S -Infliks pitoisuusmäärityksissä käytetyllä menetelmällä havaitaan kaikki TNFa:aan sitoutuvat IgG-vasta-aineet. Siten S -Adalimu-tutkimuksessa havaitaan myös infliksimabi ja S -Infliks-tutkimuksessa myös adalimumabi. Tämä tulee ottaa huomioon lääkevaihdoksen jälkeen otettujen näytteiden tulkinnassa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Matti Väisänen p. (06\) 213 2502

Muutokset

*4.7.2016 Uusi tutkimusnumero, vastausyksikkö muuttunut.