Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -C-peptidi, proinsuliini, aterianjälkeinen (6395 P -C-PeptA )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.4.2021

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot oy, Tampere/ Asiakaspalvelu puh. (03) 3117 4445.

Myös tutkimukseen sisältyvä P -Gluk analysoidaan Tampereella.

Yleistä

Insuliinin erittyessä haiman beetasoluista proinsuliinimolekyyli pilkkoutuu siten, että muodostuu insuliinimolekyyli ja C-peptidimolekyyli. C-peptidin esiintyminen verenkierrossa merkitsee aina endogeenisen insuliinituotannon olemassaoloa, myös diabeetikoilla. C-peptidin puoliintumisaika perifeerisessä veressä on noin 20 min ja insuliinin noin 10 min. Insuliinierityksen riittävyyttä voidaan arvioida myös aterian jälkeen mitattavalla ns. stimuloidulla C-peptidillä (6395 P -C-PeptA).

Glukagonikokeen (Pt-Glkg-R1) yhteydessä suoritettavilla C-peptidimäärityksillä saadaan endogeenisesta insuliinituotannosta luotettavampi kuva kuin yksittäisellä C-peptidimäärityksellä.

Indikaatiot

Potilaan oman insuliinituotannon selvittely insuliinihoitoisessa diabeteksessa, aikuistyyppisessä diabeteksessa ennen insuliinihoidon aloittamista sekä erilaisten hypoglykemiatilojen yhteydessä.

Potilasohje

Näytteet otetaan yleisimmin 2 tunnin kuluttua aamupalan (300 – 400 kcal) syömisestä.

Menetelmä

P -C-PeptA: elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

P -Gluk: entsymaattinen määritys

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Näyteastia

P -C-PeptA: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

P -Gluk: Fluoridisitraattiputki Vacuette FC Mix Tube (3 ml 454514 tai 2 ml 454511), harmaa korkki. Putki on sekoitettava käännellen käsin ylösalaisin vähintään 10 - 15 x heti näytteenoton jälkeen.

Näyte (minimi)

P -C-PeptA: 1 ml (0.5 ml) plasmaa.

P -Gluk: 1 ml (0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys

P -C-PeptA: 4 h huoneenlämmössä, 1 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna -20 °C.

P -Gluk: Kokoverinäyte säilyy sentrifugoimatta yhden vuorokauden huoneenlämpötilassa ja jääkaapissa. Erotettu plasmanäyte säilyy 2 vrk huoneenlämpötilassa tai jääkaapissa +5 °C. Ei säily pakastettuna.

Näytteen lähetys

P -C-PeptA: Näyte voidaan lähettää geeliputkessa sentrifugoimatta huoneenlämmössä, mikäli se on perillä tekopaikassa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. Eroteltu näyte lähetetään vuorokauden sisällä näytteenotosta kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

P -Gluk: Erotettu plasmanäyte säilyy 48 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa. Ei saa pakastaa.

Molemmat näytteet analysoidaan Tampereella.

Viitearvot

P -C-PeptA: 0.70 – 1.60 nmol/l

C-peptiditulos on aina suhteutettava näytteenottohetkellä vallitsevaan plasman glukoosipitoisuuteen, joka määritetään automaattisesti eri putkesta P -C-PeptA -tutkimuksen yhteydessä.

Tulkinta

C-peptidimäärityksellä voidaan selvittää insuliinihoitoa saavan diabeetikon haiman oma insuliinin erityskyky. Diabeetikon C-peptidiarvot ovat riippuvaisia diabetestyypistä, taudin kestoajasta, potilaan iästä ja painosta. Aterian jälkeinen C-peptidipitoisuus on yleensä alle 0.70 nmol/l insuliinihoitoa tarvitsevilla diabeetikoilla. P -C-PeptA on keskeinen etenkin niille potilaille, joilla paastoglukoosi on normaalitasolla tai enintään 7 mmol/l. C-peptidipitoisuuden perusteella voidaan arvioida insuliinin puutetta vain, jos plasman glukoosipitoisuus on yli 7 mmol/l.

Ylipainoisilla henkilöillä ja vanhuksilla saadaan korkeampia arvoja ja munuaisten vajaatoiminnassa C-peptidipitoisuudet voivat olla virheellisen korkeita. Hypoglykemian aikana mitattu C-peptidipitoisuus yli 0.20 nmol/l viittaa epätarkoituksenmukaiseen insuliinieritykseen ja mahdollisesti insulinoomaan.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.4.2021 Uusi tutkimus